Vertrouwenspersonen

Rechtsreeks contact met vertrouwenspersonen in het Erasmus MC

Studenten die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen in welke vorm dan ook kunnen rechtsreeks contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen in het Erasmus MC. De contactgegevens staan hieronder vermeld. Als het niet duidelijk is wie te benaderen kan een bericht met naam en telefoonnummer worden gestuurd naar studieadviseur.gnk@erasmusmc.nl (dit is een vertrouwelijk adres beheerd door de studieadviseurs Geneeskunde). Er wordt dan door de studieadviseur contact opgenomen met als doel een passende vervolgroute uit te stippelen.

Commissie Klachtenregeling Seksuele Intimidatie

Postbus 2060
3000 CARotterdam
Nederland

Voor studenten Geneeskunde

  • Adriaan van ‘t Spijker, psycholoog, docent, 06 158 330 07, a.vantspijker@erasmusmc.nl;
  • Rebekka da Costa, adviseur bedrijfsvoering thema Dijkzigt, 06 285 865 06, r.dacosta@erasmusmc.nl;
  • Lydia Oudakker, verpleegkundige cardiologie, l.oudakker@erasmusmc.nl, 06 500 319 36;
  • Debra Young, Stafadviseur Contractmanagement, Servicebedrijf – Inkoop & Facilitair, d.young@erasmusmc.nl, 06 285 864 39;
  • Willy Thijsse, gepensioneerd arts intensivist, 06 103 192 66;
  • Jaap Deckers, gepensioneerd Cardioloog, 06 534 898 31.