Wat kan de studentendecaan voor je doen?

Informeren, begeleiden, adviseren, voorlichten

Je kunt bij de studentendecaan terecht voor informatie, advies, begeleiding of coaching over zaken waar je als student mee te maken krijgt. Meestal gebeurt dit in de vorm van een persoonlijk gesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk. Ook verzorgen studentendecanen informatie via (schriftelijke) voorlichting.

Zaken waarbij studentendecanen kunnen helpen

 • Persoonlijke vragen en problemen
 • Financiën (collegegeld, studiefinanciering)
 • Financiële ondersteuning (bij persoonlijke omstandigheden)
 • Studievoortgang (bijv. BSA, ziekte of persoonlijke omstandigheden)
 • In- en uitschrijven, toelating en afstuderen
 • Ondersteuning bij aanvraag studiebeurs particuliere fondsen
 • Bestuursbeurzen
 • Problemen met je faculteit (bemiddeling, klachten, bezwaar en beroep)
 • Studiekeuze, planning en motivatie, maar ook over leren studeren, tentamens doen
 • Topsport; voor vragen en advies over het combineren van studie en topsport
 • Functiebeperking; voor vragen en advies over studeren met een functiebeperking
 • Huisvesting; voor vragen en advies over het verkrijgen van een urgentieverklaring

De studentendecanen van de EUR

e-mail: studentendecanen@eur.nl

Dhr. drs. O. (Olav) Bollen
Erasmus MC: dinsdag 13.00-17.00uur
Woudestein: woensdag t/m vrijdag 

Mw. drs. A.W. (Jenny) Dijkstra
Woudestein: ma, di, do, vrij 
Aanspreekpunt topsport 

Mw. mr. M.M. (Myrte) Dokter
Woudestein: ma, di, do, vrij 

Mw. M. (Marlijn) Timmermans-Muller MA
Woudestein: di t/m do
Aanspreekpunt studeren met een functiebeperking