Corona

Nieuwspagina met updates binnen onderwijs

Na de sluiting van de medische faculteit in maart is (vrijwel) al het onderwijs op digitale wijze ingericht, met veelal online toetsing, en zijn ook de reguliere coschappen en het bijbehorende onderwijs weer opgestart. De verwachting is dat deze situatie, met een combinatie van live en online onderwijs, voorlopig nog aanhoudt.

Deze nieuwspagina is vanaf de start van de coronacrisis ingesteld als centrale (tweetalige) nieuwspagina voor de medische faculteit en bevat naast updates over de stand van zaken binnen onze opleidingen ook een overzicht van gedragsregels bij vaardigheidsonderwijs en coschappen, een lijst met veelgestelde vragen, studietips- en adviezen en actuele nieuwsberichten.