Facultair vaccinatiebeleid en protocol

In het Facultair vaccinatiebeleid en protocol wordt beschreven hoe het Erasmus MC ervoor zorgt dat studenten bij de uitoefening van hun werkzaamheden zo goed mogelijk beschermd zijn tegen infecties en besmetting (risicolopers) enerzijds en dat patiënten worden beschermd tegen mogelijke infecties en besmetting door studenten anderzijds (risicovormers). Als zorgverlenende instelling vinden wij het niet ethisch verantwoord dat werknemers, studenten en stagiairs potentieel besmettingsgevaar vormen op afdelingen met verzwakte patiënten. Studenten worden geacht zich aan deze richtlijn te houden. Wanneer studenten zich hier niet aan houden, heeft dit gevolgen hebben voor het verloop van de opleiding (niet professioneel gedrag).

Dit protocol is primair bedoeld voor studenten Geneeskunde die werkzaamheden in het Erasmus MC verrichten. De andere opleidingen binnen het Erasmus MC kunnen andere regels hanteren omtrent infectiepreventie. Neem hiervoor contact op met de betreffende opleiding.

Wijzigingen Facultair Vaccinatiebeleid

Het Facultair Vaccinatiebeleid (d.d. juni 2020) is momenteel in herziening. In onderstaand overzicht staan de wijzigingen weergegeven. Deze wijzigingen zijn in de praktijk al effectief.  

Onderdeel Wijziging 
Doelgroep 

- Het vaccinatiebeleid is deels ook van toepassing op de bachelor en master Klinische Technologie. 

- Voor de andere academische opleidingen incidenteel, op aangeven opleidingsdirectie. 

Verantwoordelijkheden 

De Travel Clinic is de uitvoerende partij voor alle screeningsonderzoeken, tests en vaccinaties.  

De Arbodienst van het Erasmus MC is de adviserende partij en begeleidt bij incidenten op het gebied van infectieziekten bij studenten.  

MRSA en TBC In par 6.1 staat een screening op MRSA en TBC opgenomen bij aanvang van de opleiding, maar dit is niet het geval. Controle op deze infectieziekten vindt plaats voor de Zorgstage, na een studieonderdeel in het buitenland en voorafgaand aan de coschappen.   
Registratie De student ontvangt resultaat van screening en/of bewijs vaccinatie(s) van de Travel Clinic. De opleiding registreert dit niet centraal, maar de student kan bij toelating tot studieonderdelen worden gevraagd het bewijs te tonen om toegelaten te worden tot het betreffende  onderdeel.  

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen