Facultair vaccinatiebeleid en protocol

In het Facultair vaccinatiebeleid en protocol wordt beschreven hoe het Erasmus MC ervoor zorgt dat studenten bij de uitoefening van hun werkzaamheden zo goed mogelijk beschermd zijn tegen infecties en besmetting (risicolopers) enerzijds en dat patiënten worden beschermd tegen mogelijke infecties en besmetting door studenten anderzijds (risicovormers). Als zorgverlenende instelling vinden wij het niet ethisch verantwoord dat werknemers, studenten en stagiairs potentieel besmettingsgevaar vormen op afdelingen met verzwakte patiënten. Studenten worden geacht zich aan deze richtlijn te houden. Wanneer studenten zich hier niet aan houden, heeft dit gevolgen hebben voor het verloop van de opleiding (niet professioneel gedrag).

Dit protocol is primair bedoeld voor studenten Geneeskunde die werkzaamheden in het Erasmus MC verrichten. De andere opleidingen binnen het Erasmus MC kunnen andere regels hanteren omtrent infectiepreventie. Neem hiervoor contact op met de betreffende opleiding

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen