Klinisch excellentietraject

Schakeljaar tussen basisopleiding en vervolgopleiding
erasmus mc open dag

Het Klinisch Excellentietraject wordt vanaf 2023 niet meer structureel aangeboden als onderdeel van de master Geneeskunde. Het staat afdelingen vrij om in overleg met de student op eigen wijze invulling te geven aan (een combinatie van) het masteronderzoek en/of de keuze- en oudste coschappen. Als voorwaarde geldt dat de eindtermen van het mastercurriculum aantoonbaar kunnen worden behaald. Voor vragen hierover kunt u een desbetreffende afdeling contacteren. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via klinisch.excellentietraject@erasmusmc.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen