In september 2017 is de masteropleiding Geneeskunde Erasmusarts 2020 van start gegaan. In aanvulling op de algemene opleidingseisen (zoals vastgelegd in het Raamplan Artsopleiding 2009) is de masteropleiding Geneeskunde inmiddels verrijkt met een aantal accenten: de nadruk op academische en wetenschappelijke vorming, een patiëntgerichte beroepshouding, samenwerking met andere zorgprofessionals en een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is het onderwijs (vooral tijdens de coschappen) gebaseerd op de CanMEDS-rollen: medische deskundige, communicator, samenwerker, organisator, gezondheidsbevorderaar, academicus en beroeps­beoefenaar.

Snelle en voortdurende ontwikkelingen in de zorg

De huidige samenleving stelt in toenemende mate hoge eisen aan (toekomstige) artsen. De complexe, steeds veranderende zorg, het snelle tempo waarin de technologie zich ontwikkelt en de snelle kennisveroudering zijn slechts enkele voorbeelden die een belangrijke invloed hebben op de (toekomstige) arts. Het Erasmus MC focust zich in de komende jaren dan ook op het vergroten van kennis en inzichten over ziekte, gezondheid en preventie, het verbeteren van diagnostiek en behandeling van zorg en het voortdurend zoeken naar manieren om te vernieuwen, in zowel onderzoek, zorg als onderwijs. Het medisch onderwijs zal daarom continu moeten kunnen inspelen op de eisen van de moderne samenleving die uiteindelijk immers ook van invloed zijn op het beroep van arts. Bovendien speelt moderne informatie- en communicatietechnologie voor met name de huidige en komende generatie studenten een onmisbare rol. 

Het masterprogramma omvat drie leerjaren van in totaal 180 ECTS en bestaat uit onderwijs in de thema’s, masteronderzoek en coschappen. Een overzicht is te zien in onderstaande afbeelding. Voor meer informatie over het onderwijs, de thema's en de lijnen kun je terecht op de onderwijspagina van de master Geneeskunde.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen