Onderwerpen

Tijdens het programma komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wat is onderzoek en waarom doe je het eigenlijk?
  • Het Hart;
  • Hormonale regulatie;
  • Kanker;
  • Klinisch genetisch onderzoek;
  • Erfelijkheid van hart- en vaatziekten;
  • Beelden in de kliniek;
  • De hersenen;
  • Farmacologie;
  • Orgaantransplantatie.