Studenten Erasmus University College (EUC)

Premasterprogramma geneeskunde voor studenten Erasmus University College (EUC)

Het Erasmus MC biedt een premasterprogramma voor toelating tot de master geneeskunde aan voor maximaal 24 studenten met een bachelordiploma van het EUC inclusief een Pre-Med Major.  Na afronding van de Pre-Med Major aan het EUC hebben de studenten een geneeskundig kennisniveau bereikt dat vergelijkbaar is met studenten geneeskunde aan het Erasmus MC die het eerste bachelorjaar hebben behaald. De verantwoordelijkheid voor dit kennisniveau ligt bij het EUC. Het premasterprogramma bestaat uit een speciaal toegespitste combinatie van tweede- en derdejaarsvakken van de bachelor geneeskunde aan het Erasmus MC en kent een omvang van 85 EC. De verantwoordelijkheid voor het programma van de Premaster Geneeskunde ligt bij het Erasmus MC. 

De premasterregeling en het premasterprogramma zijn als bijlage opgenomen.

Programma opleidingsfase EUC

Het EUC verzorgt een Liberal Arts and Sciences Bachelor opleiding, waarbij de studenten in het eerste jaar een breed pakket aan vakken volgen in de richtingen Economics and Business, Life Sciences, Social and Behavioural Sciences en/of Humanities. In het tweede bachelorjaar volgen de studenten één Major. In het geval zij voor ogen hebben om deel te nemen aan het premasterprogramma master geneeskunde is dit de vereiste Pre-Med Major binnen de richting Life Sciences inclusief de cursus Klinisch redeneren en Consultatie. Daarnaast zijn er in het tweede bachelorjaar - in het kader van beroepsoriëntatie - ook een serie meeloopsessies met artsen, genaamd ‘Follow the Doctor’, met een studieomvang van minimaal 20 uur.

De opbouw van EUC's Life Sciences programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een groot aantal afdelingen binnen het Erasmus MC. Aan zowel de Pre-Med-specifieke vakken als de basisvakken op het gebied van de (medische) biologie worden bijdragen geleverd door docenten vanuit vrijwel alle disciplines van het Erasmus MC. Hierdoor is het mogelijk om het programma dusdanig in te richten dat het optimaal aansluit op de premaster geneeskunde  die op het Erasmus MC wordt aangeboden.

Pre-Med Major

De Pre-Med Major is opgebouwd uit de volgende verplicht te volgen vakken (elk 5 EC):

 • Life Support
 • Medical Ethics
 • Biochemistry
 • Molecular and Cellular Biology
 • Human Physiology
 • Human Anatomy
 • Micro- and Immunobiology
 • Embryology and Developmental Biology
 • Clinical Psychology
 • Pathology and Pathogenesis I – V
 • Epidemiology and Global Health
 • Clinical Reasoning and Consultation.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen