Opleidingscommissie

Een beschrijving over en de contactgegevens van de opleidingscommissie Geneeskunde vind je in het overzicht hieronder. Voor de opleidingscommissie van Klinische Technologie, klik hier. Voor de opleidingscommissie van Nanobiology, klik hier. Je wordt doorverwezen naar de website van de TU Delft.

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie Geneeskunde (OC) is een commissie bestaande uit 12 leden; 6 docentenleden en 6 studentleden. De kerntaak van de Opleidingscommissie is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dat doet de OC door al het onderwijs op beleidsniveau in een driejaarlijkse cyclus te bespreken. Tevens wordt al het nieuw ontwikkelde onderwijs besproken. De OC handelt via het geven van zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de opleidingsdirectie over alle aangelegenheden met betrekking tot het onderwijs in de opleiding Geneeskunde aan het Erasmus MC. Daarnaast wordt ieder jaar het Onderwijs- en Examenreglement (OER) beoordeeld en van commentaar voorzien. 

De OC vormt naast de Studentenraad (SR) een van de twee belangrijke wettelijke organen die studenten vertegenwoordigen. Het verschil met de SR is dat de SR studenten als achterban heeft, terwijl het doel van de OC is om het onderwijs te verbeteren zonder dat hierbij belangen van een achterban dienen te worden behartigd; kwaliteitszorg staat hierbij op de voorgrond. Daarnaast kan de SR meer als een direct aanspreekpunt voor studenten worden gezien voor klachten en opmerkingen over onze opleiding. 

Ieder jaar maakt de OC een jaarplanning waarin wordt vastgelegd welke onderwerpen er in het betreffende jaar aan bod zullen komen. Onderwerpen die recentelijk de revue hebben gepasseerd zijn het onderwijs van acute geneeskunde, de PDCA cyclus en de zorgstage. Naast de jaarplanning blijft er ruimte bestaan om overige onderwerpen op te pakken gedurende het jaar, mocht je een idee of opmerking hebben, dan zijn we via onderstaande contactgegevens te bereiken. 

Contactgegevens

E-mailadres
Kamer
Onderwijsbeleid en -advies, Ae 224
Adres

Postbus 2040
3000 CARotterdam
Nederland

Secretaris P.H. Erkens-Pijper