Opleidingscommissie Geneeskunde

Organisatie en samenstelling

De kerntaak van de Opleidingscommissie (OC) is te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De OC heeft  instemmingsrecht op onderdelen van de OER en adviesrecht op de onderdelen waarop ze geen instemmingsrecht heeft. De OC moet voor de helft bestaan uit personeelsleden en voor de andere helft uit studentleden.

De OC handelt via het geven van zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de opleidingsdirectie over alle aangelegenheden met betrekking tot het onderwijs in de opleiding Geneeskunde aan het Erasmus MC. Daarnaast wordt ieder jaar het Onderwijs- en Examenreglement (OER) beoordeeld en van commentaar voorzien. De opleidingscommissie Geneeskunde (OC) is een commissie bestaande uit 12 leden; 6 docentenleden en 6 studentleden. De ondersteuning van de OC wordt geboden door een ambtelijk secretaris.

De OC vormt naast de Studentenraad (SR) een van de twee belangrijke wettelijke organen die studenten vertegenwoordigen. Het verschil met de SR is dat de SR studenten als achterban heeft, terwijl het doel van de OC is om het onderwijs te verbeteren, waarbij wordt meegenomen dat studenten een zo goed mogelijke opleiding willen volgen. Kwaliteitszorg staat hierbij op de voorgrond. Daarnaast kan de SR meer als een direct aanspreekpunt voor studenten worden gezien voor klachten en opmerkingen over de opleiding. 

Ieder jaar maakt de OC een jaarplanning waarin wordt vastgelegd welke onderwerpen er in het betreffende jaar aan bod zullen komen. Overzicht van de onderwerpen waar advies op is gegeven, zijn terug te vinden onder adviezen. Naast de jaarplanning blijft er ruimte bestaan om overige onderwerpen op te pakken gedurende het jaar, mocht je een idee of opmerking hebben, dan is de OC te bereiken via deze contactgegevens.

Voorgaande planningen en gegevens zijn te vinden onder jaarverslagen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen