Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een (sinds 1 september 2017) wettelijk voorgeschreven document (artikel 9.18 en 9.31 WHW) voor de zaken van huishoudelijke aard van de Opleidingscommissie Geneeskunde van de EUR/EMC. 
Tevens regelt dit document de wijze waarop door de Raad van Bestuur beschikbaar gestelde middelen voor de Opleidingscommissie (OC) als bedoeld in artikel 9.47 WHW worden verdeeld. 

Dit huishoudelijk reglement is tot stand gekomen door de OC geneeskunde in januari 2019. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen