Achtergrond

Door de invoering van een nieuw studiefinancieringssysteem zijn er middelen vrijgekomen om te investeren in het onderwijs dat wordt gegeven op hogescholen en universiteiten. De centrale doelstelling hierbij is een zichtbare versterking van de kwaliteit van onderwijs, met een belangrijke nadruk op "meer handen in het onderwijs". De door het ministerie van OCW in 2018 aangegeven thema’s (zie het menu links) waarbinnen de besteding van HOKa-middelen moeten vallen, zijn:

  • Onderwijsintensiteit: intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
  • Studentbegeleiding: meer en betere begeleiding van studenten;
  • Onderwijsdifferentiatie;
  • Studiesucces;
  • Onderwijsfaciliteiten: passende en goede onderwijsfaciliteiten;
  • Docentprofessionalisering: verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit).

Daarnaast is belangrijk wat het Erasmus MC zèlf wil realiseren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De faculteit heeft daarom in samenspraak met de medezeggenschap de Kwaliteitsagenda Erasmus MC 2020-2024 opgesteld. Vervolgens hebben de opleidingen de Kwaliteitsagenda nader uitgewerkt in de zg. convenantsafspraken.

Studenten en medewerkers van het Erasmus MC worden in een breed uitgezette Call gevraagd om projectideeën ter verbetering van de onderwijskwaliteit in te dienen. Indieners van kansrijke projectideeën wordt gevraagd om uitwerking in een projectplan die door opleidingen, medezeggenschap en kwaliteitszorg worden beoordeeld. Uiteindelijk besluit de decaan welke projecten worden voorgelegd ter instemming. Inmiddels is er één Call geweest hetgeen heeft geresulteerd in 14 projecten die op dit moment worden uitgevoerd. De eerstvolgende Call (april 2020) gaat over projecten die begin 2021 starten met een maximale looptijd tot eind 2024. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen