Indienen projecten

HoKa projecten moeten ingebed zijn in het beleid van de faculteit en de opleiding waarvoor ze geschreven zijn. Daarom zijn enkele basisregels en richtlijnen van belang.

 1. HoKa projecten zijn bedoeld om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren. Het is daarom van cruciaal belang dat de opleidingsdirecteur of directeuren de urgentie van het voorgestelde project inzien en van harte ondersteunen.
 2. De eerste stap, alvorens het schrijfproces begint, is dan ook een gesprek met directeur van de opleiding waarvoor het project geschreven wordt. De opleidingsdirecteur bespreekt het project met de prodecaan en laat terug weten of het project mag worden geschreven en ingediend.
 3. In principe is een opleidingsdirecteur eigenaar van het project en draagt daarmee grote verantwoordelijkheid voor het slagen van het project. Bij grote opleiding overstijgende projecten is de prodecaan of de directeur O&O de eigenaar
 4. Voor het schrijven van het projectplan zijn 2 formats beschikbaar:
  1. Projectformat
  2. Begrotingsformat
 5. Het projectplan kan worden ingediend bij de projectencoördinator a.i. (Leen Blok: l.blok@erasmusmc.nl). De projectencoördinator neemt het project door op volledigheid. Alleen volledige projecten worden in behandeling genomen. Vanaf hier zijn, afhankelijk van de snelheid van handelen van de diverse actoren, minstens 3 maanden nodig alvorens het project van start kan gaan.
 6. Als het projectplan volledig is vraagt de projectencoördinator aan de prodecaan toestemming om het project voor te leggen voor advies.
 7. Vervolgen vraagt de projectencoördinator advies op drie niveaus:
  1. De opleidingsdirecteuren
  2. De opleidingscommissies (opleidingscommissie geneeskunde en/of opleidingscommissie research masters)
  3. De Gezamenlijke Vergadering
 8. Het advies en gestelde vragen worden door de indiener verwerkt waarna het definitieve projectplan wordt ingediend bij de projectencoördinator a.i. (Leen Blok: l.blok@erasmusmc.nl).
 9. Vervolgens legt de prodecaan het projectvoorstel voor aan de Gezamenlijke vergadering ter instemming.
 10. Na instemming zal de projectencoördinator een projectnummer en kostenplaats aanvragen en een startbijeenkomst beleggen waarna het project van start kan gaan.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen