Onderwijs- en Examen Regelingen (OER)

Tinbergen gebouw

Nederlandse (door de overheid) bekostigde universiteiten moeten op basis van de ‘Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek’ (WHW) voor de opleidingen die zij aanbieden zogenaamde Onderwijs- en Examenregelingen (OER’s) opstellen. Hierin dient onder andere beschreven te worden wat ‘de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens’ is. Ook de EUR moet deze Onderwijs- en Examenregelingen (OER’s) opstellen.  

Inhoud lijsten

In de onderstaande lijsten worden de locaties van de OER’s van EUR-opleidingen vermeld. In de meeste gevallen houden EUR-faculteiten een webpagina bij waarop alle OER’s van alle opleidingen binnen die faculteit weergegeven worden. In de andere gevallen worden de OER’s niet op een facultaire webpagina weergegeven. Wanneer dit het geval is kun je op de naam van opleiding in kwestie klikken om naar de juiste webpagina geleid te worden.

Onderwijs- en Examenregelingen bachelor

 

Onderwijs- en examenregelingen master

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen