Diploma verificatie

Gegevens over diploma’s en andere opleidingsgegevens van alumni kunnen op verschillende manieren geverifieerd worden:

Examenregister EUR
Gegevens over EUR-diploma’s van alumni die hiertoe toestemming hebben gegeven komen voor in het Examenregister EUR. Enkele persoonsgegevens zijn nodig om de diplomagegevens van een alumnus te kunnen vinden
Diplomaregister DUO
In Nederland behaalde diploma’s worden automatisch opgenomen in het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van de Nederlandse overheid. Alumni kunnen een digitaal en gewaarmerkt uittreksel van hun diplomagegevens aanmaken en downloaden via dit register. Dit pdf-bestand is voorzien van een beveiligingscertificaat aan de hand waarvan de echtheid van het uittreksel kan worden vastgesteld.
EUR register niet-initieel onderwijs
In het EUR register zijn de EUR-opleidingen geregistreerd die niet worden bekostigd door de overheid.

Handmatige diploma verificatie EUR

Let op! Aanvragen via e-mail en/of niet volledige aanvragen worden niet behandeld.

Indien een alumnus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) niet voorkomt in het Examenregister EUR en niet in staat is om een gewaarmerkt uittreksel diploma gegevens via het Diplomaregister DUO op te leveren, is het mogelijk om de EUR te vragen handmatig en tegen betaling diploma gegevens te verifiëren. De handmatige diploma verificatie is toegankelijk voor één aanvrager met uitdrukkelijke toestemming van de alumnus.
Daarnaast dienen de kosten van € 25,- vooraf voldaan te worden.

Zie de te volgen stappen onder ‘Handmatige diploma verificatie’ hieronder.

Wachttijd: Maximaal 10 werkdagen. Kosten: € 25,-

Handmatige verificatie MBA-diploma's
Toegankelijkheid: Met toestemmingsformulier ondertekend door de alumnus / alumna.Wachttijd:

Maximaal 5 werkdagen. Kosten: Geen

EUR register niet-initieel onderwijs

De EUR-opleidingen die niet worden bekostigd door de overheid, bestaan uit:

 1. Opleidingen die zijn geaccrediteerd door de NVAO en geregistreerd door DUO in het CROHO.
  Deze opleidingen mogen op grond van de Nederlandse wet graden afgeven.
 2. Opleidingen en cursussen zonder NVAO-accreditatie die zijn geregistreerd in het eigen EUR-register niet-initieel onderwijs. Registratie is voorwaarde om de naam en het logo van de EUR te mogen gebruiken.
  Voor zover deze opleidingen een graad of titel afgeven, gebeurt dat niet op grond van de Nederlandse wet, maar van een andere externe kwaliteitsbeoordeling zoals van de FIBAA, EAPAA, AACSB, EQUIS or AMBA. Die graad of titel geeft niet dezelfde rechten als de wettelijke graad. 

Het EUR register

Het register bestaat uit drie delen:

 1. Actueel en historisch aanbod van opleidingen met NVAO-accreditatie.
 2. Actueel aanbod aan opleidingen en cursussen zonder NVAO-accreditatie.
 3. Opleidingen en cursussen zonder NVAO-accreditatie die niet langer worden aangeboden of waarvan de naam is gewijzigd.

Registratie

Wanneer u een opleiding of cursus wil laten opnemen in het EUR register niet-initieel onderwijs, dan kunt u via de decaan van uw faculteit een aanvraag indienen bij het College van Bestuur. College van Bestuur heeft de voorwaarden en procedure hiervoor vastgesteld.

Handmatige diploma verificatie

Indien een alumnus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) niet voorkomt in het Examenregister EUR en niet in staat is om een gewaarmerkt uittreksel diploma gegevens via het Diplomaregister DUO aan te leveren, is het mogelijk om de EUR te vragen handmatig en tegen betaling diploma gegevens te verifiëren. Handmatige diploma verificatie houdt meer specifiek in dat een persoon of organisatie de EUR vraagt om handmatig te verifiëren dat een vermeende EUR-alumnus inderdaad een bepaald diploma aan de EUR behaald heeft. De handmatige diploma verificatie is toegankelijk voor één aanvrager met uitdrukkelijke toestemming van de alumnus. Daarnaast dienen de kosten van € 25,- vooraf voldaan te worden.

Via de betaalknop direct hieronder kan het aanvraagproces van zo'n verificatie worden gestart. Om een aanvraag in te kunnen dienen moeten alle onderstaande stappen nauwkeurig worden gevolgd:

 1. Voldoe de betaling (€ 25,- per aanvraag) via de onderstaande link en sla de betalingsbevestiging op. Je kunt betalen met IDEAL, Paypal, of creditcard.
 2. Vervolgens kom je automatisch op de webpagina waar je het aanvraagformulier kan invullen.
 3. Vul het aanvraagformulier volledig en correct in.
 4. Dien daarna de aanvraag in en voeg de onderstaande bijlages toe:
  1. Het aanvraagformulier (verplicht)
  2. De toestemming van de alumnus (verplicht)
  3. De betaalbevestiging (verplicht)
  4. Eventuele andere bewijsstukken (niet verplicht)

Let op! Aanvragen via e-mail en/of niet volledige aanvragen worden niet behandeld.

Handmatige verificatie MBA diploma's


Alumni van de Rotterdam School of Management (RSM) die een post-experience MBA programma hebben afgerond (OneMBA, Fulltime MBA en Executive MBA) staan nog niet in het EUR Examenregister en het DUO Diplomaregister geregistreerd. Om te verifiëren of een persoon een MBA diploma aan de Rotterdam School of Management heeft verworven kunt u uw verificatieverzoek, inclusief het toestemmingsformulier, richten aan de Registrars Office (registrar@rsm.nl).


Verzoeken zonder toestemmingsformulier kunnen niet in behandeling worden genomen.


Let op: De Registrars Office kan alleen MBA-diploma’s verifiëren. Indien de alumnus / alumna een bachelor (BSc) of een pre-experience master (MSc) heeft behaald, kiest u dan voor een van de hiervoor genoemde verificatiemethoden.

Meer diensten voor alumni

Behalve het bovenstaande doet de EUR meer voor haar alumni. Op de website 'Alumni' vind je meer informatie over alle manieren waarop alumni ondersteuning kunnen krijgen van de universiteit.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen