Examenregister

Tinbergen gebouw

Het examenregister van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) bevat informatie over de diploma’s die de EUR heeft afgegeven aan haar alumni. Aan de hand van dit register kan snel worden geverifieerd of iemand daadwerkelijk aan de EUR is afgestudeerd, wat de bijbehorende opleiding was, en meer.  

Wie staat er in?

Het examenregister bevat informatie over alle initiële diploma's die de EUR vanaf 1990 aan alumni heeft afgegeven, doch alleen van die alumni die hiertoe toestemming hebben gegeven. Zowel diploma's van voltijd- als van deeltijdstudenten kunnen in het register voorkomen. Daarnaast bevat het register ook informatie over de meeste diploma’s die tussen 1980 en 1990 zijn afgegeven, mits de alumni die deze diploma's behaald hebben hiertoe toestemming hebben gegeven. Informatie over post-initiële diploma’s is vanaf 2018 volledig in het register opgenomen, mits er toestemming is van de alumni. Diploma’s van voor die periode zijn incidenteel opgenomen in het register.

Nadat de alumnus toestemming heeft gegeven voor de opname van zijn of haar diploma gegevens in het Examenregister EUR, worden deze gegevens (doorgaans) binnen een week opengesteld voor online inzage. De alumnus heeft geen invloed op de inhoud en de opmaak van zijn of haar gegevens in het Examenregister. 

Alumni kunnen zichzelf ten alle tijden online aanmelden voor het Examenregister EUR. 

Wie staat er niet in?

Als een persoon niet vindbaar is in het Examenregister hoeft dit niet automatisch te betekenen dat deze persoon geen EUR-alumnus is. Als een alumnus geen toestemming geeft voor de opname van zijn of haar diplomagegevens in het Examenregister EUR, zijn deze gegevens ook niet vindbaar in het Register. De EUR vraagt al haar prospectieve studenten voor hun inschrijving via Studielink of zij instemmen met de opname van hun diploma gegevens in het Register ('online examenregister'), maar dit kan ook op een later moment gebeuren als zij zich via deze pagina aanmelden. 

Daarnaast zijn de onderstaande diploma's sowieso niet vindbaar in het Register:

  • Informatie over alumni van MBA-, MBI- en bepaalde LLM-opleidingen. Dit zijn post-initiële opleidingen die voldoen aan de door de EUR gestelde eisen.
  • Gegevens over promovendi.

Alumni kunnen zichzelf ten alle tijden online aanmelden voor het Examenregister EUR. Eventueel kan in het kader van diploma verificatie ook gebruik worden gemaakt van het Diplomaregister DUO of handmatige diploma verificatie. De webpagina diploma verificatie geeft een overzicht van alle mogelijkheden. 

Wat staat er in?

De gegevens in het Examenregister zijn online raad te plegen, maar alleen vindbaar als de aanvrager over de persoonsgegevens van de alumnus beschikt. De onderstaande gegevens zijn via het Examenregister EUR raad te plegen:

  • De voorletters, tussenvoegsels en achternamen van de alumnus.
  • De namen van de opleidingen waarvoor de alumnus de diploma’s behaald heeft.
  • Het examentype dat bij de diploma’s van de alumnus hoort: propedeuse, doctoraal (ing., drs., of mr.), bachelor (BSc, BA, LLB), of master (MSc, MA, LLM).
  • De data waarop de weergegeven diploma’s behaald zijn.

De alumnus heeft geen invloed op de inhoud en de opmaak van zijn of haar diplomagegevens in het Examenregister. 

Aanmelden examenregister

Studenten en alumni kunnen zich te allen tijde online aanmelden voor de opname van hun diplomagegevens in het examenregister EUR.

ASK Erasmus

Find your answer

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen