Aanvragen voorzieningen

Studeer je aan de Erasmus Universiteit en heb je vanwege je functiebeperking extra ondersteuning nodig om je studie tot een succes te maken? Geef dit dan zo snel mogelijk aan.
Wanneer de functiebeperking al bekend is, is het wenselijk dit al voor het starten van de opleiding te doen. Wanneer de functiebeperking tijdens je studie wordt gediagnosticeerd is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met je studieadviseur.
Voor het aanvragen van voorzieningen kan je het volgende stappenplan aanhouden.

Onderzoek welke voorzieningen jij nodig hebt om goed te kunnen studeren:

 • Bestudeer de mogelijke voorzieningen op onze pagina functiebeperkingen en voorzieningen.  Hier vind je per functiebeperking een aantal mogelijke voorzieningen. Je kunt dit overzicht gebruiken als inspiratiebron. Mocht jij specifieke behoeftes hebben, dan kan je dit altijd met je studieadviseur bespreken. Hij of zij kan jou verder informeren over mogelijke voorzieningen. Wanneer je precies weet welke voorziening je aan wilt vragen, kun je hieronder een Osiris Zaak starten.  

 

​​​​​​LET OP! Studeer je reeds aan de EUR en heb je nog niet eerder voorzieningen aangevraagd? Neem dan contact op met je studieadviseur om te informeren welke aanvraagroute op jou van toepassing is. 

 • Na het bestuderen van onze website of je gesprek met de studieadviseur, weet je welke voorzieningen jij wil aanvragen.
 • Voorzieningen vraag je aan via Osiris Zaak, gebruik als contactadres altijd je @student.eur.nl - adres.
 • Tijdens het aanvragen van voorzieningen moet je ook een medische verklaring uploaden. Het is dus belangrijk dat je die (digitaal) klaar hebt liggen. 
  Afhankelijk van de functiebeperking is een (medische) verklaring van een arts, psycholoog of orthopedagoog voldoende.

Nadat jij een aanvraag hebt gedaan in Osiris Zaak, gaan verschillende professionals met jouw aanvraag aan de slag. Hieronder vind je een overzicht van de procedure die volgt na jouw aanvraag.

 • Wanneer jij je aanvraag hebt verstuurd, wordt hij nog een keer nagekeken door je studieadviseur, een medewerker van bureau onderwijs of van de examencommissie. Hij of zij bekijkt of de aanvraag volledig is. Mocht je studieadviseur denken dat je met de huidige aanvraag van voorzieningen niet genoeg geholpen bent, dan kunnen zij overleggen met team SMF. Team SMF kan indien nodig bijzondere voorzieningen aanschaffen.
 • Is jouw aanvraag niet compleet? Dan krijg je een melding in Osiris dat de aanvraag moet worden aangevuld.
 • Is jouw aanvraag wel compleet? Dan gaat jouw aanvraag met medische verklaring door naar de Examencommissie.
 • Wanneer de aanvraag met medische verklaring is doorgestuurd naar de Examencommissie, gaat de officiële reactietermijn van de Examencommissie in.

 • De Examencommissie ontvangt en bekijkt jouw aanvraag en medische verklaring.
 • Zij besluit of je recht hebt op de aangevraagde voorziening(en).
 • De Examencommissie brengt jou op de hoogte van haar besluit. Je krijgt op je EUR-mailadres een melding dat het besluit van de Examencommissie voor je klaarstaat in de online omgeving van Osiris Zaak.
 • In het besluit staat voor welke periode de voorzieningen zijn toegekend.
 • Ben je het niet eens met het besluit? Lees dan hier meer over jouw rechtspositie en het proces.

Wanneer je tentamenvoorzieningen toegekend hebt gekregen, is het belangrijk om onderstaande informatie goed door te nemen.

Tijdig aanmelden & voorzieningen

Het is belangrijk dat je je binnen de aanmeldtermijn aanmeldt voor een tentamen, om gebruik te kunnen maken van de aan jou toegekende tentamenvoorzieningen. Let op: Bij een verlate aanmelding tot twee werkdagen voor een tentamen kun je nog gebruik maken van de voorzieningen. Wanneer de verlate inschrijving binnen de twee werkdagen voor een tentamen of op de dag van het tentamen valt, dan vervalt het recht op tentamenvoorzieningen voor dat tentamen.

Locatie

Via OSIRIS Student word je geïnformeerd over de tentamenlocatie. Als je bent ingeschreven voor een tentamen, is deze informatie daar minimaal 3 dagen voor aanvang van het tentamen beschikbaar. In OSIRIS student vind je informatie over de ruimte en het blok waar je je tentamen zult maken. Alle tentamens worden afgenomen in het Exam Centre, het oude sportgebouw. Zie ook deze plattegrond, vak E3.

Wanneer je toestemming hebt om in een aparte zaal tentamens te maken, kun je geen tentamen afnemen in een andere zaal. Er kunnen geen twee plaatsen worden gereserveerd.

Begin- en eindtijden

Voor alle tentamens gelden dezelfde begintijden, dus om respectievelijk 9.30, 13.30 en 18.30 uur. Maak je gebruik van de voorziening extra tijd 30 minuten, dan is de eindtijd van het tentamen een half uur later dan de eindtijd van het reguliere tentamen.

Te laat?

Ben je minder dan 15 minuten te laat voor het tentamen? Dan mag je het tentamen nog maken op de plek zoals gecommuniceerd in OSIRIS student. Wanneer je meer dan 15 minuten te laat bent, komt de toegang tot het tentamen in zijn geheel te vervallen.

Afmelden

Zie je af van deelname aan een tentamen in een reguliere tentamenronde of tijdens de herkansingen? Geeft dit dan zo snel mogelijk door aan de tentamenorganisatie via email: examinationoffice@eur.nl. Een andere student kan dan gebruikmaken van je plek.

Orderegels 

De orderegels voor tentamens in een aparte zaal zijn identiek aan die van het tentamen in de grote hal. Zie voor meer informatie: https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens

Toegankelijkheid campus

Op onze pagina toegankelijkheid is meer te vinden over de toegankelijkheid van de campus. Hier vind je ook een speciale plattegrond waar de routes voor bezoekers en studenten met een mobiliteitsbeperking duidelijk zijn weergegeven.

 • Evalueer meerdere malen met je studieadviseur of de voorzieningen voldoende ondersteuning bieden.
 • Houd goed in de gaten hoelang je gebruik mag maken van de voorzieningen. Moet je aan het eind van het collegejaar verlenging aanvragen?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen