Aanvragen voorzieningen

Studeer je aan de Erasmus Universiteit en heb je vanwege je functiebeperking extra ondersteuning nodig om je studie tot een succes te maken? Geef dit dan zo snel mogelijk aan.
Wanneer de functiebeperking al bekend is, is het wenselijk dit al voor het starten van de opleiding te doen. Wanneer de functiebeperking tijdens je studie wordt gediagnosticeerd is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met je studieadviseur.
Voor het aanvragen van voorzieningen kan je het volgende stappenplan aanhouden.

Onderzoek welke voorzieningen jij nodig hebt om goed te kunnen studeren:

 • Bestudeer de mogelijke voorzieningen op onze pagina functiebeperkingen en voorzieningen.  Hier vind je per functiebeperking een aantal mogelijke voorzieningen. Je kunt dit overzicht gebruiken als inspiratiebron. Mocht jij specifieke behoeftes hebben, dan kan je dit altijd met je studieadviseur bespreken. Hij of zij kan jou verder informeren over mogelijke voorzieningen. Wanneer je precies weet welke voorziening je aan wilt vragen, kun je hieronder een Osiris Zaak starten.  

 

​​​​​​LET OP! Studeer je reeds aan de EUR en heb je nog niet eerder voorzieningen aangevraagd? Neem dan contact op met je studieadviseur om te informeren welke aanvraagroute op jou van toepassing is. 

 • Na het bestuderen van onze website of je gesprek met de studieadviseur, weet je welke voorzieningen jij wil aanvragen.
 • Voorzieningen vraag je aan via Osiris Zaak, gebruik als contactadres altijd je @student.eur.nl - adres.
 • Tijdens het aanvragen van voorzieningen moet je ook een medische verklaring uploaden. Het is dus belangrijk dat je die (digitaal) klaar hebt liggen. 
  Afhankelijk van de functiebeperking is een (medische) verklaring van een arts, psycholoog of orthopedagoog voldoende.

  Nadat jij een aanvraag hebt gedaan in Osiris Zaak, gaan verschillende professionals met jouw aanvraag aan de slag. Hieronder vind je een overzicht van de procedure die volgt na jouw aanvraag.

  • Wanneer jij je aanvraag hebt verstuurd, wordt hij nog een keer nagekeken door je studieadviseur, een medewerker van bureau onderwijs of van de examencommissie. Hij of zij bekijkt of de aanvraag volledig is. Mocht je studieadviseur denken dat je met de huidige aanvraag van voorzieningen niet genoeg geholpen bent, dan kunnen zij overleggen met team SMF. Team SMF kan indien nodig bijzondere voorzieningen aanschaffen.
  • Is jouw aanvraag niet compleet? Dan krijg je een melding in Osiris dat de aanvraag moet worden aangevuld.
  • Is jouw aanvraag wel compleet? Dan gaat jouw aanvraag met medische verklaring door naar de Examencommissie.
  • Wanneer de aanvraag met medische verklaring is doorgestuurd naar de Examencommissie, gaat de officiële reactietermijn van de Examencommissie in.

  • De Examencommissie ontvangt en bekijkt jouw aanvraag en medische verklaring.
  • Zij besluit of je recht hebt op de aangevraagde voorziening(en).
  • De Examencommissie brengt jou op de hoogte van haar besluit. Je krijgt op je EUR-mailadres een melding dat het besluit van de Examencommissie voor je klaarstaat in de online omgeving van Osiris Zaak.
  • In het besluit staat voor welke periode de voorzieningen zijn toegekend.
  • Ben je het niet eens met het besluit? Lees dan hier meer over jouw rechtspositie en het proces.

  Wanneer je (tentamen)voorzieningen toegewezen hebt gekregen, is het goed onderstaande goed door te nemen. 

  Hieronder vind je de tentamenregels zoals geformuleerd door de examencommissies.

  Tentamen doen in een aparte ruimte
  Een belangrijke faciliteit is het afleggen van tentamens met een half uur extra tentamentijd in een aparte ruimte. Eén dag voor het tentamen wordt de locatie online gepubliceerd via het SIN online kanaal ‘tentamenlocaties’.

  LET OP: Controleer 1 dag voor het tentamen het SIN Channel Tentamenlocaties/Exam locations om uw aanmelding te verifiëren en te zien in welke zaal uw tentamen plaats zal vinden. Indien u niet op de lijst voorkomt maar u er wel op zou moeten staan, bel dan z.s.m. met de tentamenorganisatie via 010-4089969.

  Voorwaarden
  Omdat de aparte ruimtes een beperkt aantal plaatsen hebben en omdat extra voorzieningen getroffen moeten worden (inhuren van extra surveillanten, tentamens moeten er liggen, aanwezigheid van een docent) is deelname aan een tentamen in een aparte ruimte slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  1. Het moet gaan om een tentamen waarvan het reguliere tentamen in de hal van het Van der Goot-gebouw (M-hal) wordt afgelegd. Wanneer u ingeschreven staat om het tentamen in een aparte ruimte af te leggen, kan u het tentamen niet meer afleggen in de M-hal.
    
  2. Binnen de aanmeldtermijn aanmelden op de gebruikelijke wijze voor het (her)tentamen. Hier vindt u een overzicht hoe men zich kan inschrijven per faculteit. Bedenk wel, het duurt minimaal 1 week voordat het besluit is verwerkt.  
  1. U dient een geldig identiteitsbewijs (collegekaart van de universiteit, rijbewijs, ID-kaart of paspoort) mee te nemen naar het tentamen.
    
  2. Indien u afziet van deelname aan het tentamen in een reguliere tentamenronde dan wel tijdens de herkansingen, dient u dit z.s.m. door te geven aan de tentamenorganisatie via email: examinationoffice@eur.nl Een andere student kan dan gebruikmaken van uw plek.

  Regels in de aparte ruimte
  Met ingang van het studiejaar 2019-2020 geldt voor alle tentamens (reguliere tentamens, digitale tentamens en PC tentamens) het volgende: De tentamens in de aparte ruimte starten op dezelfde tijd als het reguliere tentamen in de M-hal (van der Goot-gebouw), dus om respectievelijk 9.30 uur, 13.30 uur en 18.30 uur en gaan dan een half uur langer door. De eindtijd is dus een half uur later dan de eindtijd van het reguliere tentamen.  De orderegels zijn identiek aan die van het reguliere tentamen in de M-hal. Voor meer informatie zie: https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens/

  Meer informatie
  Voor vragen over deze procedure kunt u terecht bij de studieadviseur van uw opleiding. Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking, kunt u terecht op de website: https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/studeren-met-een-functiebeperking.

   

   

  Op onze pagina toegankelijkheid is meer te vinden over de toegankelijkheid van de campus. Hier vind je ook een speciale plattegrond waar de routes voor mindervalide bezoekers en studenten duidelijk zijn weergegeven.

  • Evalueer meerdere malen met je studieadviseur of de voorzieningen voldoende ondersteuning bieden.
  • Houd goed in de gaten hoelang je gebruik mag maken van de voorzieningen. Moet je aan het eind van het collegejaar verlenging aanvragen?

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen