Afstudeerscriptie master Zorgmanagement

Inhoud

De master Zorgmanagement leidt studenten op voor managementfuncties in de
gezondheidszorg. De master combineert invalshoeken uit de bedrijfseconomie, financieel
management, human resource management, logistiek management,
informatiemanagement, performance management en strategisch management. Om de
masteropleiding Zorgmanagement te kunnen afronden moeten studenten een scriptie
schrijven over een onderwerp dat past binnen de genoemde invalshoeken. In het kader
hiervan kunnen studenten een afstudeeronderzoek uitvoeren voor en/of bij een instelling.
De vraagstelling moet zich lenen voor wetenschappelijk onderzoek.

Periode en omvang

De scriptie heeft een omvang van 420 studiebelastingsuren (15 ECTS). Tijdens het eerste
trimester van het studiejaar (september, oktober) worden de afstudeerthema’s
verzameld en kunnen studenten zich inschrijven voor een bepaald thema. Begin
december start de student met de scriptie. Het daadwerkelijk verzamelen van gegevens
vindt plaats tussen februari en mei. In juni kan de student dan afstuderen.

Begeleiding

Het scriptie onderwijs vindt groepsgewijs plaats (maximaal vijf studenten). Elke groep
houdt zich bezig met één thema, maar iedere student werkt binnen dit thema een
deelaspect uit tot een zelfstandige scriptie. Indien er meerdere studenten in één
instelling onderzoek doen, wordt uiteraard van de studenten verwacht dat zij hun
activiteiten op elkaar afstemmen. De afstudeerbegeleider is doorgaans iemand van ESHPM.
In sommige gevallen kan het echter ook iemand van uw instelling zijn. In dat laatste
geval is er te allen tijde een meelezer vanuit ESHPM betrokken bij de scriptiegroep.

Contactpersoon

Bij vragen over de afstudeerscriptie kunt u contact opnemen met de coördinator, dr. M.M.H. (Mathilde) Strating  (telefoon: 010-4088557, e-mail: dr. M.M.H. (Mathilde) Strating).

Meer informatie over de master Zorgmanagement kunt u hier vinden.