Speciale voorzieningen functiebeperking

Studenten die een tijdelijke of structurele functiebeperking of leerstoornis hebben kunnen gebruik maken van speciale voorzieningen. Het doel van deze voorzieningen is dat iedere student een gelijke kans heeft op studiesucces.

‘Functiebeperking’ is een verzamelnaam voor zowel fysieke beperkingen (bijvoorbeeld chronische ziektes, visuele handicaps, slechthorendheid, RSI) als psychomentale beperkingen (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en stoornissen in het autismespectrum). Denk bijvoorbeeld aan:

 • visuele, auditieve en motorische handicaps
 • stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), spraak
 • stoornis autistisch spectrum (ASS)
 • stoornissen in geheugen of concentratie (bijvoorbeeld ADD of ADHD)
 • chronische ziektes (bijvoorbeeld diabetes, epilepsie, reuma, astma, ME/CVS, chronische RSI en zware migraine)
 • psychische ziektes of stoornissen (bijvoorbeeld depressies, fobieën, bipolaire stoornis)
 • elke andere omstandigheid die significante invloed heeft op je vermogen om te studeren.

Voor meer informatie en voorbeelden van passende voorzieningen op de EUR, neem ook hier een kijkje.

Voorzieningen

Studenten met een functiebeperking kunnen een beroep doen op onderstaande voorzieningen, welke worden toegekend door de examencommissie:

 • Extra tentamentijd
 • Vergroting tentamenpapier
 • Gebruik computer of woordenboek bij tentamen
 • Gebruik maken van voorleessoftware ‘TextAid’
 • Gebruik van speciale software voor studenten met een auditieve of visuele beperking
 • Thuistentamen met online proctoring (OP)
 • Financiële ondersteuning (via studentendecaan)
 • Eventuele maatwerkoplossingen in overleg met de studieadviseur en/of studentendecaan

Let op: het kan zijn dat een bepaalde voorziening niet toereikend of toegepast kan worden op een specifieke toetsvorm. En houdt er rekening mee dat, bij chronische beperkingen, een toekenning niet altijd automatisch voor meerdere opleidingen geldt (bijv. een tweede opleiding bij een andere faculteit of de overgang naar master na de bachelor).

Hoe vraag ik een toetsvoorziening aan? 

Studenten met een functiebeperking kunnen een verzoek doen voor extra toetsvoorzieningen via Osiris Zaak. Het indienen van een verzoek kan gedurende het hele collegejaar. Nieuwe (aankomende) studenten kunnen ook al een verzoek indienen via Osiris Zaak.
Let op: houd rekening met een gemiddelde verwerkingstermijn van het verzoek van circa 4 weken. En voeg medische verklaringen of andere documenten als bijlage toe aan je verzoek.

Kan ik mijn aanvraag bespreken? 

In sommige gevallen, zoals bij dyslexie, weten studenten vaak al welke voorziening(en) ze graag gebruiken en is een afspraak niet direct nodig. Wil je graag jouw aanvraag bespreken of misschien heb je behoefte aan een voorziening die niet wordt genoemd? In dat geval is het verstandig een afspraak te maken met een van de studieadviseurs om jouw situatie te bespreken.

Het kan zijn dat de studieadviseur je aanraadt ook een afspraak te maken met een studentendecaan van Team Studeren Met een Functiebeperking (SMF). Met name als je een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte hebt welke ook buiten onze faculteit effect heeft op jouw campus ervaring, kunnen zij gericht met jou meedenken. Je kunt uiteraard zelf ook meteen een afspraak maken bij de afdeling SMF, via deze pagina.

Afspraak plannen met een ESHPM studieadviseur?

Maak een online afspraak

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen