FAQ

 • Aan het eind van het academisch jaar wordt bekeken of je – na gebruikmaking van eventuele herkansingen en/of compensaties – de 60 EC’s van het eerste jaar hebt behaald. Indien je voldoet aan de BSA-norm dan ontvang je een positief studieadvies, en als je niet voldoet aan de BSA-norm dan ontvang je een negatief studieadvies. De consequentie van een negatief bindend studieadvies is dat je niet door mag met je Bachelor Gezondheidswetenschappen BMG. In maart ontvang je een eerste assessment van je resultaten in de vorm van een informatiebrief over het Bindend Studieadvies.

 • Wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat het niet behalen van de BSA-norm veroorzaakt wordt door Persoonlijke omstandigheden, dan kan de programmadirecteur besluiten het uitbrengen van het Bindend Studieadvies, te verdagen naar het volgend jaar. Studenten die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen hun omstandigheden - uiterlijk 4 weken na het ontstaan ervan - te melden bij de studieadviseur.

 • De OER bevat alle afspraken waaraan jijzelf, maar ook de universiteit zich aan moet houden. Het is belangrijk dat je de inhoud van de OER kent en aan de bel trekt als de hierin beschreven reglementen naar jouw mening worden overtreden. Een link naar de Onderwijs- en examenreglementen vind je onderaan de pagina.

 • Soms kom je in omstandigheden die grote impact hebben op je studievoortgang en studiesucces. Als zulke omstandigheden zich voordoen, dan is het belangrijk dat je contact legt met de studieadviseur om deze omstandigheden te bespreken. De studieadviseur geeft advies op maat en kan begeleiding bieden. Maar ook beschikt de studieadviseur over mogelijkheden die jouw studievertraging kan voorkomen of beperken.

 • De volgende situaties worden aangemerkt als persoonlijke omstandigheid:

  • ziekte, handicap, lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • zwangerschap/ouderschap
  • bijzondere familieomstandigheden
  • overige omstandigheden als bedoeld in artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW
  • de persoonlijke omstandigheden dienen onmiddellijk na het ontstaan – en uiterlijk binnen vier weken - bij de studieadviseur gemeld te worden
  • er is bewijs aanwezig die de omstandigheden ondersteunen (bijvoorbeeld een verklaring van een huisarts, specialist of behandelaar of ander relevant bewijsmateriaal)
  • de persoonlijke omstandigheden belemmeren de student in de studievoortgang en dit is tevens zichtbaar in de studieprestaties (causaal verband).
  • Indien noodzakelijk verwijzen we je naar de studentendecanen van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor vragen over bijvoorbeeld studiefinanciering of een studiekeuze of naar de universiteitspsychologen voor persoonlijke of groepssessies.
 • Vaak is het voor dyslexie niet nodig om een afspraak in te plannen bij studieadvies. Als je studeert met dyslexie zijn er bepaalde voorzieningen beschikbaar. Op de pagina van de examencommissie kun je het aanvraag formulier vinden waarmee je een verzoek voor bijvoorbeeld extra tijd kunt doen. Uiteraard behoor je dan ook een dyslexie verklaring mee te sturen met je verzoek naar de examencommissie.

  Indien je geheel nieuw bent bij de EUR (of niet, dan ook), willen wij je graag erop wijzen dat de universiteit ook workshops aanbied omtrent studeren met dyslexie. Gedurende het jaar worden daar workshops en trainingen aan toegevoegd.

 • Een academische studie vraagt een andere aanpak van een student dan bijvoorbeeld een VWO- of HBO-studie. Dat je merkt dat oude studiemethoden niet meer werken en moeite hebt met omschakelen is daarom niet zo gek. Kritisch kijken naar jezelf, je aanpak en uitvinden wat wel en niet voor je werkt, is daarom van cruciaal belang. Enkele tips: maak gebruik van de inzage-momenten en overleg met je docent, zodat je precies weet waar je je kunt verbeteren. Vraag medestudenten om tips en feedback. Houd de webpagina ‘Workshops en trainingen’ in de gaten (zie link hieronder), het onderwerp studievaardigheden komt regelmatig terug. Blijf niet te lang tobben, maak een afspraak met de studieadviseur om je situatie te bespreken.