Big data

De secties Health Care Governance en Health Services Management & Organization van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) doen onderzoek naar het gebruik van Big data in de zorg. Big data zijn grote hoeveelheden data, die uit verschillende bronnen komen en met elkaar gecombineerd worden. En kunnen met behulp van analyses omgezet worden in informatie en kennis die helpt om te verklaren en zelfs te voorspellen.

Er zijn drie belangrijke redenen om Big data technieken te gaan gebruiken in de zorg. Allereerst kunnen we Big data technieken gebruiken om de zorg te verbeteren voor patiënten. Er zijn tegenwoordig veel data over de gezondheid van patiënten en burgers beschikbaar. Burgers genereren –vaak ongemerktmet hun telefoon, horloge (zogenaamde wearables) of via mails, sociale media berichten en foto’s een groeiende hoeveelheid aan data over hun gezondheid en ziekte. Ook zorgorganisaties en zorgprofessionals leggen in toenemende mate data elektronisch vast van hun patiënten, in bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers.

Door verschillende databronnen te combineren kunnen we beter en sneller de meest wenselijke behandeling voor elke patiënt vinden, omdat de zorgprofessional gegevens van één patiënt kan vergelijken met die van andere patiënten. Met ons onderzoek dragen we bij aan het gebruik van data door zorgprofessionals in het behandelproces (van diagnose, behandeling, tot nazorg).

Ten tweede kunnen de Big data technieken bijdragen aan een gezonde populatie en voorspellen waar en wanneer mogelijke problemen zich voordoen. We weten uit eerder onderzoek dat een gezonde bevolking positief bijdraagt aan een welvarende natie. Met Big data onderzoek krijgen we meer inzicht in de bevolkingsopbouw en te verwachten gezondheidsrisico’s. We kunnen daardoor meer sturen op preventie en daarmee ziekten voorkomen of de gezondheidslast verminderen. Met ons onderzoek dragen we bij aan de adoptie van voorspellende modellen.

Ten derde kunnen de Big Data technieken de zorg efficiënter maken. De gezondheidszorg is één van de duurste sectoren. De meeste landen geven meer dan 10% van het Bruto Nationaal Product uit aan de zorg; en deze uitgave groeit jaarlijks. Door met Big data te onderzoeken welke behandelingen effectief zijn, kunnen we bijdragen aan een meer efficiënte en veiliger zorg; dat bespaart geld. Met ons onderzoek dragen we bij aan het ontwikkelen van Big data technologieën voor de gezondheidszorg.

“Met Big data technologieën kunnen we de zorg efficiënter en effectiever maken. Door de koppeling van data van ziekenhuizen, verzekeraars en data van de patiënt, kunnen we steeds beter voorspellen wie welke zorg nodig heeft. De uitdaging waarvoor we staan, is om succesvolle Big data projecten op grote schaal uit te voeren en te laten zien dat het de kwaliteit van zorg beter maakt.”
– Anne Marie Weggelaar en Antoinette de Bont

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen