Onderzoeksteam

 • Marianne van Bochove ESHPM

  Marianne van Bochove
  • taken en rollen van vrijwilligers
  • grenzen tussen vrijwilligers en beroepskrachten
  • nieuwe initiatieven om mantelzorgers te ontlasten

 • Pieter Bakx ESHPM

  Pieter Bakx
  • beleidsevaluatie
  • consequenties van informele zorg
  • ongelijkheid

 • Hester van de Bovenkamp ESHPM

  Hester van de Bovenkamp
  • informele zorg in de GGZ
  • participatie en vertegenwoordiging van zorgontvangers en informele zorgverleners

 • Leonie Bremmers

  Leonie Bremmers
  • Informele zorg in de GGZ
  • Effecten van informele zorg

 • Martin Buijsen ESHPM

  Martin Buijsen
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Wet langdurige zorg
  • gelijke toegang tot zorg
  • rechtspositie vrijwilligers en mantelzorgers

 • (Jane Murray) J.M. Cramm

  Jane Murray Cramm
  Persoonsgerichte zorg en welzijn van medewerkers, patiënten en mantelzorgers
  Ontwikkelen van nieuwe theorieën en meetinstrumenten
  Effecten van de zorg

 • Job van Exel ESHPM

  Job van Exel
  • consequenties van zorgen
  • welzijn en belasting van zorgverleners
  • meten en waarderen van effecten van informele zorg

 • Isabelle Fabbricotti ESHPM

  Isabelle Fabbricotti
  • effecten van nieuwe vormen van zorg voor patiënten, cliënten,
  professionals en mantelzorgers
  • kwaliteit van leven mantelzorgers
  • kosten van substitutie van formele naar informele zorg

 • Leonoor Graler

  Leonoor Gräler
  informele zorg voor ouderen
  regionale en lokale verschillen
  informele zorg in beleid

 • Leona Hakkaart-van Roijen ESHPM

  Leona Hakkaart-van Roijen
  • meten en waarderen zorgkosten
  • meten en waarderen productiviteitsverliezen
  • waardering informele zorg
  • kwaliteit van leven

 • Eline Linthorst ESHPM

  Eline Linthorst
  • maatwerk in de Wet maatschappelijke ondersteuning
  • rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en verbod van willekeur

 • Anna Nieboer ESHPM

  Anna Nieboer
  • age-friendly communities
  • het samenspel tussen formele en informele zorg
  • het sociaal en fysiek welzijn van ouderen en hun informele verzorgers

 • Lieke Oldenhof ESHPM

  Lieke Oldenhof
  • lokale verschillen, maatwerk en willekeur
  • rechtvaardigheidsvraagstukken
  • grenzen tussen managers, beroepskrachten en vrijwilligers