Onderzoeksteam

  • Marianne van Bochove
   • taken en rollen van vrijwilligers
   • grenzen tussen vrijwilligers en beroepskrachten
   • nieuwe initiatieven om mantelzorgers te ontlasten

   Marianne van Bochove ESHPM
   ja
  • Pieter Bakx
   • beleidsevaluatie
   • consequenties van informele zorg
   • ongelijkheid

   Pieter Bakx ESHPM
   ja
  • Hester van de Bovenkamp
   • informele zorg in de GGZ
   • participatie en vertegenwoordiging van zorgontvangers en informele zorgverleners

   Hester van de Bovenkamp ESHPM
   ja
  • Leonie Bremmers
   • Informele zorg in de GGZ
   • Effecten van informele zorg

   Leonie Bremmers
   ja
  • Martin Buijsen
   • Wet maatschappelijke ondersteuning
   • Wet langdurige zorg
   • gelijke toegang tot zorg
   • rechtspositie vrijwilligers en mantelzorgers

   Martin Buijsen ESHPM
   ja
  • Jane Murray Cramm
   • Persoonsgerichte zorg en welzijn van medewerkers, patiënten en mantelzorgers
   • Ontwikkelen van nieuwe theorieën en meetinstrumenten
   • Effecten van de zorg

   (Jane Murray) J.M. Cramm
   ja
  • Job van Exel
   • consequenties van zorgen
   • welzijn en belasting van zorgverleners
   • meten en waarderen van effecten van informele zorg

   Job van Exel ESHPM
   ja
  • Isabelle Fabbricotti
   • effecten van nieuwe vormen van zorg voor patiënten, cliënten,
   professionals en mantelzorgers
   • kwaliteit van leven mantelzorgers
   • kosten van substitutie van formele naar informele zorg

   Isabelle Fabbricotti ESHPM
   ja
  • Leonoor Gräler
   • informele zorg voor ouderen
   • regionale en lokale verschillen
   • informele zorg in beleid

   Leonoor Graler
   ja
  • Leona Hakkaart-van Roijen
   • meten en waarderen zorgkosten
   • meten en waarderen productiviteitsverliezen
   • waardering informele zorg
   • kwaliteit van leven

   Leona Hakkaart-van Roijen ESHPM
   ja
  • Eline Linthorst
   • maatwerk in de Wet maatschappelijke ondersteuning
   • rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en verbod van willekeur

   Eline Linthorst ESHPM
   ja
  • Anna Nieboer
   • age-friendly communities
   • het samenspel tussen formele en informele zorg
   • het sociaal en fysiek welzijn van ouderen en hun informele verzorgers

   Anna Nieboer ESHPM
   ja
  • Lieke Oldenhof
   • lokale verschillen, maatwerk en willekeur
   • rechtvaardigheidsvraagstukken
   • grenzen tussen managers, beroepskrachten en vrijwilligers

   Lieke Oldenhof ESHPM
   ja

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen