Fiscaal Recht (voltijd) 2020-2021

Inschrijven voor Bachelor Fiscaal Recht

Aanmelden en inschrijven voor deze opleiding doe je via Studielink.

Aanmelden vóór 1 mei*

Meld je aan vóór 1 mei* in als je in september met de bacheloropleiding Fiscaal recht wilt beginnen. Je hebt dan recht op toelating en op studiekeuzeactiviteiten. Na 1 mei* vervalt dit recht en kun je je niet meer aanmelden. Dit is een landelijke maatregel.

Aanmelden na 1 mei*

Je kunt je na 1 mei* enkel nog aanmelden als:

  • je je vóór 1 mei* hebt aangemeld voor een andere studie;
  • je een negatief BSA hebt ontvangen van je huidige wo-studie;
  • je kunt starten als hogerejaars (vrijstelling 1e jaar op basis van wo-propedeuse Rechtsgeleerdheid of hbo Rechten-diploma).

Alle andere verzoeken worden afgewezen.

*Vanwege het coronavirus is de inschrijfdeadline verschoven naar 1 juni. 

Collegegeld

Ben je nog niet in het bezit van een hbo-diploma of een wo-bachelor en begin je aan een eerste studie, dan betaal je het wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2020-2021 is dit in de bachelor fase €2.143,- per jaar. Lees op de website van de rijksoverheid of jij in aanmerking komt voor halvering van het collegegeld.

Instellingstarief

Ben je al wel in het bezit van een hbo-diploma of een wo-bachelor en wil je aan een tweede bacheloropleiding beginnen, dan ga je het instellingstarief betalen. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Voor het studiejaar 2020-2021 is dit in de bachelor fase € 6.700,- per jaar. Met een hbo-diploma ga je in de masterfase weer wettelijk collegegeld betalen, omdat je nog niet over een mastertitel beschikt.

Heb je een wo-master als je aan je tweede masteropleiding begint, dan betaal je in de masterfase € 12.000,- per jaar. Met een hbo- of wo-diploma behaald vóór augustus 1991, betaal je geen instellingstarief maar wettelijk collegegeld.