De Jonge Meesters bundel 2021: Publiek privaatrecht

Groepsfoto van 10 masterstudenten van Erasmus School of Law

In december van 2021 verscheen de bundel Publiek Privaatrecht in de Jonge Meesters reeks van Boom Juridische uitgevers, met daarin de afstudeerscripties van tien masterstudenten van Erasmus School of Law.

Dit boek is het resultaat van het jaarlijkse scriptieproject waarin tien studenten uit de master Privaatrecht en de master Aansprakelijkheid & Verzekering van Erasmus School of Law rondom een centraal thema hun masterscripties hebben geschreven. Hiervoor zijn groepsbijeenkomsten gehouden waarin discussie, afstemming en presentatie van de (voorlopige) onderzoeksresultaten plaatsvonden, en hebben de studenten tijdens een zelf georganiseerd symposium hun belangrijkste onderzoeksconclusies gepresenteerd aan hun vrienden en familie, medestudenten en medewerkers van de faculteit.

In de Jonge Meesters bundel 2021 getiteld: Publiek Privaatrecht: Over Publieke Doelen en Belangen in Privaatrechtelijke Verhoudingen gaat de jongste generatie Rotterdamse civilisten in op de rol van publieke belangen in private verhoudingen. Geïnspireerd door het speerpuntthema Herijking van Publieke Belangen in Private Verhoudingen uit het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid, hebben de auteurs zich toegelegd op privaatrechtelijke onderwerpen met een publiek tintje. Dit zijn onderwerpen waarbij de behartiging van publieke doelen en belangen een bijzondere rol speelt. Het resultaat is een veelkleurig boeket aan bijdragen over actuele onderwerpen binnen verschillende deelgebieden van het privaatrecht: aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, burgerlijk procesrecht, familierecht, insolventierecht en internationaal privaatrecht.

Deze bundel vormt het veertiende deel in de reeks Jonge Meesters die de Rotterdamse sectie Burgerlijk recht van de Erasmus Universiteit sinds 2007 uitbrengt.

masterscriptie

De editie van dit jaar stond onder redactie van drie docenten van de sectie Privaatrecht van Erasmus School of Law: Liesbeth Enneking, bijzonder hoogleraar Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility, Marnix Hebly, universitair docent Privaatrecht, en Koen Swinnen, universitair hoofddocent Privaatrecht.

Onderzoeker
Universitair Docent
Universitair Hoofddocent
Gerelateerde content
Masterstudenten Privaatrecht en Aansprakelijkheid & Verzekering aan Erasmus School of Law publiceerden de belangrijkste conclusies van hun scriptieonderzoek.
Groepsfoto van 10 masterstudenten van Erasmus School of Law

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen