Drie alumni van Erasmus School of Law winnen een Student van het Jaar Award

Scriptie prijs

Op donderdagavond 6 oktober 2022 vond het marktdiner van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) plaats, waar veel professionals uit de zakelijke verzekeringsmarkt bij elkaar kwamen. Tijdens dit marktdiner werden ook de Student van het Jaar Awards van 2021 en 2022 uitgereikt. Levi Boor, Julie Mol en Barbara Rozema, allen alumni van Erasmus School of Law, vielen hierbij in de prijzen. De drie winnaars geven een kijkje in de avond en het winnen van de prijs.

Student van het Jaar Award

De Student van het Jaar Award is een initiatief van Stichting Assurantiebeurs Amsterdam (SAA). Deze stichting heeft als missie de belangen van de verzekeringsbranche in Nederland te bevorderen. Door het jaarlijks uitreiken van de Student van het Jaar Award hoopt SAA meer nieuwe talenten te trekken binnen de verzekeringssector. De voorgaande jaren reikte SAA één award per jaar uit voor een scriptie. Dit jaar waren dat er maar liefst vier: het jaar 2021 moest nog bekroond worden en “er waren kennelijk te veel mooie stukken om het slechts bij één award te houden”, aldus Mop van Tiggele-van der Velde, hoogleraar Verzekeringsrecht aan Erasmus School of Law. Van Tiggele-van der Velde begeleidde een van de winnende scripties en was aanwezig op de bijzondere gala-avond. “Heerlijk om te weten dat het eindwerkstuk van onze academische vorming gewaardeerd wordt binnen de praktijk”, vertelt ze.

Een grote verrassing

Onder de vier prijswinnaars bevonden zich drie alumni van Erasmus School of Law. Zonder te weten dat ze de Student van het Jaar Award uitgereikt zouden krijgen werden Levi Boor, Julie Mol en Barbara Rozema voor het marktdiner van VNAB uitgenodigd. “Ik wist niet dat mijn scriptie genomineerd was voor de award, dus het was een grote verrassing”, vertelt Julie. Barbara vult aan: “Het is een hele eer! En het voelt ook wel een beetje als extra erkenning voor het harde werken. Al vond ik het naast hard werken vooral erg leuk om deze scriptie te schrijven!”.

levi

Winnende scripties

Levi won de award voor 2021 met zijn scriptie over de vergoeding van gederfde zwarte inkomsten als schade. Onlangs werd zijn scriptie al bekroond met de Beer impuls scriptieprijs. “Het voelt onwerkelijk dat mijn scriptie op dit moment zo in de belangstelling staat”, vertelt Levi. “Als je midden in zo’n scriptietraject zit, verwacht je dat echt niet.”

Julies bekroonde scriptie ging in op ‘Het verbeteren van de verzekerbaarheid van het overstromingsrisico’. Inmiddels is zij werkzaam bij Lauxtermann Advocaten, waar ze zich focust op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Toch neemt ze ook haar scriptieonderwerp nog steeds mee. “Sinds het winnen van de award heb ik contact met verschillende partijen uit de verzekeringswereld om eens aan te sluiten bij overleggen over het onderwerp. Buiten mijn werk houdt het me dus wel nog bezig.”

Ook Barbara ging met één van de 2022-awards naar huis. Ze schreef haar scriptie over de standaardisering van smartengeld, en in het bijzonder naar voorbeeld van de Engelse Guidelines. “Het blijft een boeiend en actueel thema. Op 13 oktober heb ik tijdens de themadag van de rechtspraktijk ook wat mogen vertellen over de Engelse Guidelines; het lijkt mij mooi om dat soort dingen te blijven doen”, aldus Barbara.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen