Jing Hiah wordt lid van de Young Erasmus Academy van de Erasmus Universiteit

Jing Hiah

Jing Hiah, universitair docent Criminologie aan Erasmus School of Law, is op voordragen van Erasmus School of Law, door de rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, uitgenodigd om lid te worden van de Young Erasmus Academy (YEA). Hiah is één van de zes nieuwe leden die het netwerk voor jonge onderzoekers verwelkomt.

Jing Hiah is sinds 2012 als onderzoeker en docent verbonden aan Erasmus School of Law. Ze was van 2019 tot 2022 universitair docent Sociologie, Theorie en Methodologie, en is sinds 2021 universitair docent Criminologie. Zij is research associate binnen het Erasmus Initiative Dynamics of Inclusive Prosperity en lid van de EUR Onderzoeksgroep Platformarbeid. In haar proefschrift onderzocht Hiah de werkrelaties en -praktijken in kleine migranten bedrijven in Nederland en Roemenië, en de impact van migratie- en mensenhandelbeleid daarop. Op dit moment doceert ze de minor Criminology en doet zij onderzoek naar ongelijkheden en arbeidsmistanden in het betaald huishoudelijk werk in de platformeconomie aan de Universiteit van Bristol. Voor dit onderzoek ontving Hiah in 2021 een Rubicon-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiah coördineert een werkgroep binnen het Europese onderzoeksnetwerk EU COST Action Platform Work Inclusion Living Lab waar zij in samenwerking met tweehonderd andere wetenschappers en stakeholders een inclusieve platformeconomie nastreeft.

Young Erasmus Academy

YEA is een netwerk voor jonge wetenschappers van alle faculteiten en vertegenwoordigt een breed spectrum aan wetenschappelijke disciplines aan de Erasmus Universiteit. YEA wil een netwerk creëren en verstevigen voor excellente onderzoekers aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast richt het zich op het bevorderen van de interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en contacten tussen deze wetenschappers en het versterken van het profiel van de Erasmus Universiteit binnen het publieke domein. Tevens adviseert YEA het College van Bestuur over het onderwijs- en onderzoeksbeleid.

Als lid van YEA wil Hiah zich inzetten voor open en maatschappelijk geëngageerd wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Erasmus School of Law feliciteert Jing Hiah met haar lidmaatschap van de Young Erasmus Academy en wenst haar succes met haar werkzaamheden.

Universitair Docent
Gerelateerde content
Jing Hiah, universitair docent bij de sectie Sociologie, ontvangt een Rubicon-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Jing Hiah

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen