Niels Stensen beurs uitgereikt aan mr. dr. Sohail Wahedi

Recent heeft mr. dr. Sohail Wahedi, als universitair docent verbonden aan de sectie Sociologie, Theorie en Methodologie van Erasmus School of Law, een Niels Stensen-beurs ontvangen die hem in staat stelt om een jaar lang fundamenteel onderzoek te verrichten aan een topinstelling in het buitenland. Sohail Wahedi zal vanaf maart 2022 als visiting fellow onderzoek verrichten aan de University of Toronto.

Het post-doc onderzoek van Wahedi focust op de wijze waarop private actoren, zoals politieke lobbygroepen, invloed (kunnen) uitoefenen op de overheid om religieuze minderheden (andere private actoren) te beschermen in hun rechten of juist te beperken in de uitoefening van hun rechten. De vraag is dus wat de dynamiek in de verhouding tussen verschillende private actoren, te weten grote belangenorganisaties versus individuen, en de regulerende overheid betekent voor publieke besluiten die individuen raken. Door middel van dit onderzoek draagt Wahedi bij aan het plan ‘Public and private interests: A new balance’ van Erasmus School of Law met een conceptuele duiding van de verschuiving van verantwoordelijkheden binnen een hybride domein waar publieke en private belangen door elkaar heen lopen en soms ook in elkaar overlopen.

De Niels Stensen Fellowship Committee reikt beurzen uit aan uitzonderlijke onderzoekers die recent hun doctoraat hebben behaald. De beurs is bedoeld om deze jonge academici onderzoekservaring in het buitenland te laten opdoen aan vooraanstaande universiteiten en instituten. De beurs wordt uitgereikt aan onderzoekers in alle wetenschapsgebieden die hun maatschappelijke toewijding en excellentie hebben laten zien.