Prominentere rol binnen onderzoekscentrum voor sectie Criminologie Erasmus School of Law

Michelle Muus

Per 1 april 2021 draagt de sectie criminologie van Erasmus School of Law het penvoerderschap van the Centre for Information & Research on Organised Crime (CIROC). CIROC is een informatie- en onderzoekscentrum op het gebied van georganiseerde misdaad en is twintig jaar geleden opgericht door een aantal Nederlandse universiteiten en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Het Centrum is in 2001 opgericht op initiatief van de secties Criminologie van Erasmus School of Law, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht en het WODC, waar op een later moment de Universiteit van Maastricht en Tilburg University zich bij hebben aangesloten. CIROC richt zich op informatie-uitwisseling tussen theorie en praktijk, het toegankelijk maken van informatie over georganiseerde misdaad en de bestrijding hiervan. De eerste tien jaar heeft de VU de activiteiten van CIROC gecoördineerd, de tien daaropvolgende jaren heeft de UU voor haar rekening genomen en per 1 april neemt Erasmus School of Law vanuit de EUR deze rol over.

Emeritus hoogleraar en medeoprichter van CIROC Henk de Bunt, hoogleraar Richard Staring en universitair docent Robby Roks, zijn de criminologen van Erasmus School of Law die in het bijzonder betrokken zijn bij het onderzoekscentrum als bestuursleden. Daarnaast worden in Rotterdam drie à vier maal per jaar seminars van CIROC georganiseerd over een actueel thema op het gebied van georganiseerde misdaad. De sectie Criminologie van Erasmus School of Law krijgt de komende tien jaar met het penvoerderschap een nog prominentere rol binnen CIROC.

Professor
Universitair Docent
Meer informatie

Meer weten over CIROC? Klik hier.

Voor meer informatie neemt u contact op met Sey Lin van Munster-Kan via vanmunster@law.eur.nl.