Verlenging BIZ-periode i.v.m. corona

Het ESBL heeft in opdracht van Stichting Clok een fiscaal-juridische analyse uitgevoerd m.b.t. de aanpassing van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ).

Onderzocht is hoe de instellingstermijn van een BI-zone in tijden van corona eventueel kan worden verlengd.

Om de analyse en de bijbehorende notitie te lezen, klik hier.