Vakkenaanbod Bachelor

Komend collegejaar (2018-2019) kunt u, mits u aan de toelatingseisen voldoet, onderstaande bachelorvakken volgen in het kader van Erasmus Colleges. Deze vakken volgt u in het deeltijdprogramma op de vrijdagmiddag(en). De minor en het bachelorwerkstuk in de bachelor 3 zijn niet toegankelijk voor Erasmus Colleges studenten.

Vakken B1 (Rechtsgeleerdheid & Fiscaal recht)

De eerstejaarsvakken voor de bachelor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht zijn identiek

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RD101Inleiding tot de rechtswetenschap17,5
RD103Inleiding staats- en bestuursrecht 27,5
RD104Inleiding strafrecht37,5
RD102Inleiding privaatrecht47,5
RD105Rechtsgeschiedenis57,5
RD106Introduction to International and European Union Law67,5
RD107Inleiding fiscaal recht77,5
RD108Rechtssociologie87,5
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Vakken B2 (Rechtsgeleerdheid)

Vakcode
Vak
Blok
ECTS 
RD 204Verbintenissenrecht17,5
RD205Goederen- en nsolventierecht27,5
RD308Burgerlijk procesrecht37,5
RD201Staatsrecht 47,5
RD303Bestuursrecht57,5
RD304Formeel strafrecht67,5
RD203Materieel strafrecht77,5
RR202European Union Law87,5
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Vakken B2 (Fiscaal recht)

Vakcode
Vak
Blok
ECTS 
RR204Verbintenissenrecht17,5
RR205Goederen- en Insolventierecht27,5
RF203Inkomstenbelasting37,5
RF202Heffingen Lokale Overheden47,5
RF201Openbare Financiën57,5
RR208Ondernemingsrecht67,5
RF206Bedrijfseconomie & Fiscaal Comptabele Toepassingen77,5
RF207Omzetbelasting87,5
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Vakken B3 (Rechtsgeleerdheid)

Vakcode
Vak
Blok
ECTS 
RD206Handelsrecht37,5
RD305Public International Law47,5
RD207Arbeidsrecht57,5
RR208Ondernemingsrecht67,5
RD306Rechtsfilosofie87,5
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Vakken B3 (Fiscaal recht)

Vakcode
Vak
Blok
ECTS 
 Minor17,5
 Minor27,5
RF305Winst37,5 
RF306Vennootschapsbelasting47,5
RR303Bestuursrecht57,5
RF304Formeel belastingrecht67,5
RF307Bachelorwerkstuk77,5
RF308Internationaal en Europees belastingrecht87,5
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht