Vakkenaanbod Master

Studiejaar 2018 - 2019

Criminologie

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RQ88Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit 2 5
RQ92Veiligheid, terrorisme en mensenrechten 2 5
RQ95Jeugdcriminaliteit en interventies 3 5
RQ89Corporate and White Collar Crime 3 5
RQ96Organised crime 4 5
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Commercial law

Vakcode

Vak

Blok

ECTS

RB19

International Corporate Governance

2

5

RB20Commerical Law25

RB74

Commercial Contacts

2

5

RB75

Comparative Insurance Law

2

5

RB31

Law of the Sea

2

5

RB38

Company Law and Restructuring

3

5

RB76

Trade Finance Law

3

10

RB32

Charter Parties & Bills of Lading

3

10

RB04

Intellectual Property Law

4

5

RB22

European Private International Law

4

5

RB12

Law of the Ship

4

5

RB13

Maritime Casualties

4

5

RM73

EU Competition Law

4

5

RM68

International Economic Law

4

5

RB36Economic Analysis of European Law45
RB33Marine Insurance55
RB05Carriage of Goods55
RB09Capita Selecta Trademark Law55
 

Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht

  

Financieel recht

VakcodeVakBlokECTS
RQ04Financiële markten & toezicht25
RQ7Financiële ethiek & compliance25
RB81Prudentieel toezicht & governance310
RB18Jaarrekeningenrecht & Toezicht Verslaggeving45
RB69Risk, reputation & litigation45
RQ06Financiering & fintech55
 Meer informatie over alle vakken vindt u in de Course Guide.  

 

Fiscaal recht

Directe belastingen

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RF47Verdieping Vennootschapsbelasting17,5
RF50Verdieping Inkomstenbelasting17,5
RF48Verdieping international belastingrecht27,5
RF45ACapita selecta: Van eenmanszaak tot internationaal concern2, 3, 47,5
RF45BCapita selecta: Formeel belastingrecht2, 3, 47,5
RF45CCapita selecta: Transfer & Pricing2, 3, 47,5
RF45ECapita selecta: Caribisch fiscaal recht2, 3, 47,5
RF45FCapita selecta: Loonheffingen2, 3, 47,5
RF51Verdieping Europees belastingrecht37,5
RF49Schenk-, erf-, overdrachtsbelasting en Estate Planning47,5
RF46Fiscaal confrontatievak55

 

Indirecte belastingen

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RF70Internationale grondslagen van de indirecte belastingen17,5
RF71EU Douanerecht en Accijnzen17,5
RF72Internationale handel25
RF73Indirect tax policy and technology25
RF74Formele aspecten van de indirecte belastingen34
RF75Indirect Tax Assurance36
RF76Werkcollege BTW410
RF46Fiscaal confrontatievak55

International and European Union Law

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RB52Globalization and Multidimensional Legal Orders210
RB53Foundations of European Economic Integration310
RB54International Law and Global Governance310
RM72From Market Citizen to Union Citizen: The role and the status of the individual in EU law45
RB55Economic and Monetary Union and the European System of Financial Supervision45
RB36Economic Analysis of European Integration45
RM66Human Rights in International law45
RM58International Criminal law and procedure45
RM73EU Competition Law45
RB56International law and the environment45
RM68International Economic Law45
RB57Multidisciplinary perspectives on multidimensional legal orders55
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Legal Theory

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RQ82The Rule of Law in the Global Legal Context35
RL26Philosophy of Human Rights45
RM83Antrhopoly of Law55
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Ondernemingsrecht

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RB58Corporate Governance and Corporate Litigation210
RB41Fusies reorganisatie en Insolventie310
RB24De beursvennootschap in het financieel toezichtrecht45
RB28Internationaal privaatrecht voor ondernemingsrecht55
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Privaatrecht

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RM04Privaatrecht in werking210
RL75Nationaal en internationaal procederen310
RM03Familie(vermogens)recht45
RM05Internationaal privaatrecht voor privaatjuristen45
RM08Geschiedenis van het privaatrecht45
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Recht van de gezondheidszorg

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RL13Kwaliteit van gezondheidszorg210
RL14Ordening van de zorg35
RL17Organisatie en bestuur van de zorg3/410
RL51European Union Health Law45
RL15International Health Law55
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Staats- en bestuursrecht

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RM42Rechten van de mens en grondrechten25
RM41Rechtsbescherming tegen de overheid25
RM40Comparative Constitutional Law45
RM44Law in Action: wetgeving45
RL20Onderwijsrecht45
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Strafrecht

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RB49Verdiepend materieel strafrecht25
RB48Theorie en geschiedenis van het hedendaagse strafrecht25
RB50Sanctierecht310
RM36Forensische psychiatrie45
RM33Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk45
RM29Internationaal en Europees strafrecht55
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

Overige mastervakken

Vakcode
Vak
Blok
ECTS
RM92Law and Narrative in Theory and Practice15
RL24Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Perspective15
RL28Legal Ethics15
RB77Legal Theory and Methods25
RL25Mediation Advocacy: Theory and Practice25
RB62Normative Jurisprudence35
 Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht