Vakkenaanbod Master

Vakken master Privaatrecht

VakBlokEC
Nationaal en internationaal procederen310
Zekerheden en insolventie410
Familie(vermogens)recht45
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Vakken master Staats- en Bestuursrecht

VakBlokEC
Rechtsbescherming tegen de overheid25
Rechten van de mens en grondrechten25
Onderwijsrecht45
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Vakken master Legal Theory

VakBlokEC
Socio-Legal Studies25
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Vakken Recht van de Gezondheidszorg

VakBlokEC
Zorgverleningsrecht210
Governance in de zorg310
Gezondheidsstrafrecht45
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Vakken master Ondernemingsrecht

VakBlokEC
Corporate Governance en Corporate Litigation210
Fusies, reorganisaties en insolventie310
De beursvennootschap in het financieel toezichtsrecht45
Internationaal privaatrecht voor ondernemingsrecht55
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Vakken master Financieel Recht

VakBlokEC
Kapitaalmarktenrecht210
Ethiek, duurzaamheid en compliance25
Bankenrecht35
Jaarrekeningenrecht45
Risk, reputation & litigation45
Fintech55
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Vakken master Fiscaal recht

VakBlokEC
Internationale handel25
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Vakken master Criminologie

VakBlokEC
Jeugdcriminaliteit, de straat en het internet25
Corporate and White Collar Crime25
Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit25
Anthropology of Law35
Organised Crime35
Justitiële jeugdinterventies45
Philosophy of Human Rights410
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Diversen

VakBlokEC
Mediation Advocacy: Theory and Practice25
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Vakken master International and European Law

VakBlokEC
International Law and Global Governance210
Law and Policy of European Integration  210
Globalization and Multidimensional Legal Orders310
International Criminal Law and Procedure45
From Market Citizen to Union Citizen – The role and the status of the Individual under EU law45
EU Competition Law45
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht  

 

Vakken master Commercial Law

VakBlokEC
International Corporate Governance25
International Business Law210
Commercial Contracts25
Insurance Law25
Company Law and Restructuring310
Maritime Casualties310
Trade Finance Law310
Law of the Ship45
Investment Arbitration45
Charter Parties & Bills of Lading45
Marine Insurance55
Contract Drafting55
Voor alle informatie over de vakken kunt u hier terecht