Indienen verzoek Examencommissie (zonder ERNA-account)

Indienen verzoek Examencommissie

Dit formulier is bedoeld voor aankomende studenten die nog niet over een ERNA-account beschikken. 

Beschikt u wel over een ERNA-account, dan kunt u via MyEUR een verzoek indienen: https://my.eur.nl/nl/esl/examencommissie
Indien u uw e-mailadres van de EUR gebruikt, vul dan @student.eur.nl (voorbeeld: 123456ab@student.eur.nl). Indien u alleen @eur.nl invult zult u geen bevestiging van uw verzoek ontvangen.

Ik ga akkoord met de verzending van het besluit naar mijn EUR e-mailadres

Gaat u niet akkoord met verzending van het besluit naar uw EUR e-mailadres. Vul dan hier uw adresgegevens in.


Uw verzoek


Bijlagen

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.
Welke bijlagen stuurt u naar ons op per post?
Bijlagen kunt u opsturen naar het studiepunt ESL t.a.v. de Secretaris Examencommissie, Sanders Building, tweede etage Postbus 1738 3000DR Rotterdam.

De examencommissie beslist binnen acht weken na dagtekening van de ontvangst van het verzoek. Verzoeken die onvolledig zijn, worden pas in behandeling genomen als deze zijn aangevuld door de student die het verzoek heeft ingediend.
Erasmus School of Law behandelt uw gegevens vertrouwelijk.  Meer informatie: https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement.