Studeren met een functiebeperking

Speciale voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

Als je een (tijdelijke) functiebeperking hebt, ondersteunt Erasmus School of Law je graag met speciale tentamenvoorzieningen. Voor de duur van je (tijdelijke) functiebeperking kun je gebruik maken van de volgende bijzondere tentamenfaciliteiten:

  • Extra tentamentijd (30 minuten per schriftelijk tentamen).
  • Gebruik van een pc.
  • Tentamenopgaven op A3 formaat.
  • Aparte tentamenruimte.

Om van (een van) deze faciliteiten gebruik te kunnen maken moet je:

  1. Contact opnemen met een van de studieadviseurs;
  2. nadat je met een van de studieadviseurs hebt gesproken, vraag je door een Zaak te starten via Osiris Student tentamenvoorzieningen aan bij de examencommissie

Denk eraan dat je de gemotiveerde aanvraag in Osiris, minimaal drie weken voor de week indient waarin het tentamen waarvoor de faciliteiten worden gevraagd zal plaatsvinden. Bij je aanvraag stuur je een recente medische verklaring van je arts of behandelaar mee, waarin wordt ingegaan op de effecten van je functiebeperking op je studiesituatie en waarin concrete faciliteiten worden voorgesteld, die verbetering in je tentamenresultaten zouden kunnen brengen.

In het Van der Goot Building (voorheen M-gebouw) bevinden zich aparte tentamenruimtes.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met studieadviseur de heer drs. H.C. van Meijgaarden of een van de andere studieadviseurs.

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt ook onderwijs- en overige voorzieningen aan om je te ondersteunen tijdens je studie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen