Studeren met een functiebeperking

Speciale voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

Als je een (tijdelijke) functiebeperking hebt, ondersteunt Erasmus School of Law je graag met speciale tentamenvoorzieningen. Voor de duur van je (tijdelijke) functiebeperking kun je gebruik maken van de volgende bijzondere tentamenfaciliteiten:

  • Extra tentamentijd (30 minuten per schriftelijk tentamen);
  • Gebruik van een pc;
  • Tentamenopgaven op A3 formaat;
  • Aparte tentamenruimte.

Om van (één van) deze faciliteiten gebruik te kunnen maken moet je:

  1. contact opnemen met een van de studieadviseurs;
  2. nadat je met een van de studieadviseurs hebt gesproken, vraag je door een Zaak te starten via Osiris Student tentamenvoorzieningen aan bij de examencommissie.

Denk eraan dat je een recente medische verklaring van een arts of behandelaar meestuurt bij je verzoek aan de examencommissie. In geval van dyslexie moet je een recent rapport van een erkend deskundige meesturen.

Het verzoek in Osiris Student moet ruim op tijd ingediend worden. Binnen acht weken na ontvangst van je Osiris Student aanvraag kun je een antwoord verwachten van de examencommissie.

In Van der Goot Building en Tinbergen Building bevinden zich aparte tentamenruimtes.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met studieadviseur de heer drs. H.C. van Meijgaarden of een van de andere studieadviseurs.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt ook onderwijs- en overige voorzieningen aan om je te ondersteunen tijdens je studie.