Pre-master | Aanmelding

Voorwaarden van toelating

Studenten hbo-Rechten, MER (Management, Economie en Recht) of Bedrijfseconomie moeten minimaal een zeven (7,0) hebben behaald als ongewogen gemiddeld cijfer tijdens hun hbo-studie. Daarnaast moeten zij een toelatingstoets afleggen. Bovendien moet de afstudeerdatum voor 31 augustus liggen. 

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor de toelatingstoets

Studenten hbo-rechten kunnen zich van 1 april tot en met 15 mei aanmelden voor de pre-master ESL Algemeen (via studielink.nl). Als zij aan de toelatingseis van minimaal een 7,0 gemiddeld (ongewogen) voldoen, worden zij uitgenodigd voor de toelatingstoets.

Studenten hbo MER (Management, Economie en Recht) of Bedrijfseconomie kunnen zich per 1 april tot en met 15 mei aanmelden voor de pre-master Financieel recht (via studielink.nl). Als zij aan de toelatingseis van minimaal een 7,0 gemiddeld (ongewogen) voldoen, worden zij uitgenodigd voor de toelatingstoets.

Let er bij de aanmelding op dat je bachelor of ander niet masteropleiding aanvinkt. Vervolgens vink je eerstejaarsstudent aan en niet hogerejaarsstudent. Na het verzoek tot toelating in Studielink ontvang je een e-mail waarin staat beschreven hoe je de aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal afrondt door in te loggen met jouw ERNA-account, dat je eveneens via een separate e-mail ontvangt. Je moet in het Aanmeld Portaal een gewaarmerkte kopie van jouw cijferlijst (inclusief propedeuse) uploaden. Een waarmerk betekent dat de onderwijsinstelling verklaart dat de kopie of uitdraai van de cijferlijst hetzelfde is als het origineel. De selectieprocedure vindt eenmaal per jaar plaats en mag eenmaal worden doorlopen.

Aanmelden na slagen toelatingstoets

Studenten hbo-Rechten, MER (Management, Economie en Recht) of Bedrijfseconomie die de toelatingstoets hebben behaald, kunnen hun aanmelding voor de pre-master in het Osiris Aanmeld Portaal tot 20 augustus afronden door daar een gewaarmerkte kopie van hun hbo-diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als jouw afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, dan hoef je dat niet te doen en word je automatisch toegelaten tot de pre-masteropleiding. Je moet voor 31 augustus zijn afgestudeerd.

Aanmeldingsprocedure studenten wo Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Studenten wo-Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde kunnen zich tot 20 augustus aanmelden via studielink.nl. Let er bij de aanmelding op dat je bachelor of ander niet masteropleiding aanvinkt. Vervolgens vink je eerstejaarsstudent aan en niet hogerejaarsstudent. Na het verzoek tot toelating in studielink ontvang je een e-mail waarin staat beschreven hoe je de aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal afrondt door in te loggen met jouw ERNA-account, dat je eveneens via een separate e-mail ontvangt. Je moet in het Aanmeld Portaal een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, dan hoef je geen diploma of afstudeerverklaring te uploaden.

De vergoeding

Studenten die een pre-masterprogramma volgen, betalen geen collegegeld, maar een vergoeding voor het programma. 

Let op! Omdat de vergoeding die je betaalt voor het volgen van een pre-masterprogramma niet wordt aangemerkt als collegegeld en niet afhankelijk is van het aantal maanden dat je ingeschreven staat vindt er géén (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vergoeding die je betaalt voor het volgen van een pre-masterprogramma bij tussentijdse uitschrijving.

De duur

De maximumtermijn waarbinnen het programma moet zijn afgerond is twee jaar. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk!

Vragen

Vragen over de (voorselectie van) pre-masterprogramma's kun je mailen naar premasterstudent@law.eur.nl. Of je kan bellen naar 010 408 1858.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen