Pre-master | Aanmelding

Toelatingseisen 2021-2022 met betrekking tot COVID-19

In verband met de corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen hbo-bachelor diploma hebben behaald alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een premasteropleiding. Hieronder vind je voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Per premaster:

Voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Recht van de Gezondheidszorg

Voor voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Recht van de Gezondheidszorg moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. Tenminste 162 EC van de wo bachelor, waaronder in elk geval een afgeronde bachelorscriptie, moeten zijn behaald.
 2. Mocht de bachelorscriptie op het moment van aanmelding voor het premasterprogramma nog niet zijn afgerond, dan moeten studenten vóór 1 september 2021 een verklaring van de examencommissie van hun opleiding overleggen waaruit blijkt dat de bachelorscriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2021.

Voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Financieel recht zonder civiel effect

Voor voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Financieel recht moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. De toelatingstoets van Erasmus School of Law is behaald.
 2. Tenminste 222 EC (inclusief hbo-propedeuse), waaronder in elk geval de hbo-bachelorscriptie, moeten zijn behaald. 
  Mocht de scriptie op het moment van aanmelding voor het premasterprogramma nog niet zijn afgerond, dan moeten studenten vóór 1 september 2021 een verklaring van de examencommissie van hun opleiding overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2021.
 3. Een positief afrondingsadvies van de hbo-instelling is vóór 20 augustus 2021 afgegeven

Voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma ESL Algemeen

Voor voorwaardelijke toelating tot het algemene premasterprogramma moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. De toelatingstoets van Erasmus School of Law is behaald.
 2. Tenminste 222 EC (inclusief hbo-propedeuse), waaronder in elk geval de hbo-bachelorscriptie, moeten zijn behaald. 
  Mocht de scriptie op het moment van aanmelding voor het premasterprogramma nog niet af zijn, dan moeten studenten vóór 1 september 2021 een verklaring van de examencommissie van hun opleiding overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2021.
 3. Een positief afrondingsadvies van de hbo-instelling is vóór 20 augustus 2021 afgegeven.

Overige voorwaarden

 1. Voorwaardelijke toelating tot een premasterprogramma op grond van deze instroomregeling geldt tot 1 september 2022. Als de bacheloropleiding niet is afgerond vóór 1 september 2022, dan is herinschrijving voor het premasterprogramma voor het collegejaar 2022-2023 niet mogelijk.
 2. Studenten die per 1 september 2020 op grond van de instroomeisen 2020 -2021 voorwaardelijk zijn ingestroomd in een premasterprogramma op grond van een onafgeronde hbo-bacheloropleiding kunnen zich niet per 1 september 2021 herinschrijven voor een premasterprogramma indien zij hun hbo-bacheloropleiding niet voor 1 september 2021 hebben afgerond.
 3. Instroom in de masteropleiding is uitsluitend mogelijk als zowel het premasterprogramma als de voor toelating tot het premasterprogramma vereiste hbo- of wo-bacheloropleiding is afgerond. De masteropleidingen hanteren één instroommoment: 1 september. Tussentijdse instroom in de masteropleiding is niet mogelijk.

Hardheidsclausule

De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten voordoen.

Voorwaarden van toelating

Studenten hbo-Rechten, MER (Management, Economie en Recht) of Bedrijfseconomie moeten minimaal een zeven (7,0) hebben behaald als ongewogen gemiddeld cijfer tijdens hun hbo-studie. Daarnaast moeten zij een toelatingstoets afleggen. Bovendien moet de afstudeerdatum voor 31 augustus liggen. 

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor de toelatingstoets

Studenten hbo-rechten kunnen zich van 1 april tot en met 15 mei aanmelden voor de pre-master ESL Algemeen (via studielink.nl). Als zij aan de toelatingseis van minimaal een 7,0 gemiddeld (ongewogen) voldoen, worden zij uitgenodigd voor de toelatingstoets.

Studenten hbo MER (Management, Economie en Recht) of Bedrijfseconomie kunnen zich per 1 april tot en met 15 mei aanmelden voor de pre-master Financieel recht (via studielink.nl). Als zij aan de toelatingseis van minimaal een 7,0 gemiddeld (ongewogen) voldoen, worden zij uitgenodigd voor de toelatingstoets.

Let er bij de aanmelding op dat je bachelor of ander niet masteropleiding aanvinkt. Vervolgens vink je eerstejaarsstudent aan en niet hogerejaarsstudent. Na het verzoek tot toelating in Studielink ontvang je een e-mail waarin staat beschreven hoe je de aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal afrondt door in te loggen met jouw ERNA-account, dat je eveneens via een separate e-mail ontvangt. Je moet in het Aanmeld Portaal een gewaarmerkte kopie van jouw cijferlijst (inclusief propedeuse) uploaden. Een waarmerk betekent dat de onderwijsinstelling verklaart dat de kopie of uitdraai van de cijferlijst hetzelfde is als het origineel. De selectieprocedure vindt eenmaal per jaar plaats en mag eenmaal worden doorlopen.

Aanmelden na slagen toelatingstoets

Studenten hbo-Rechten, MER (Management, Economie en Recht) of Bedrijfseconomie die de toelatingstoets hebben behaald, kunnen hun aanmelding voor de pre-master in het Osiris Aanmeld Portaal tot 20 augustus afronden door daar een gewaarmerkte kopie van hun hbo-diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als jouw afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, dan hoef je dat niet te doen en word je automatisch toegelaten tot de pre-masteropleiding. Je moet voor 31 augustus zijn afgestudeerd.

Aanmeldingsprocedure studenten wo Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Studenten wo-Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde kunnen zich tot 20 augustus aanmelden via studielink.nl. Let er bij de aanmelding op dat je bachelor of ander niet masteropleiding aanvinkt. Vervolgens vink je eerstejaarsstudent aan en niet hogerejaarsstudent. Na het verzoek tot toelating in studielink ontvang je een e-mail waarin staat beschreven hoe je de aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal afrondt door in te loggen met jouw ERNA-account, dat je eveneens via een separate e-mail ontvangt. Je moet in het Aanmeld Portaal een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, dan hoef je geen diploma of afstudeerverklaring te uploaden.

De vergoeding

Studenten die een pre-masterprogramma volgen, betalen geen collegegeld, maar een vergoeding voor het programma. 

Let op! Omdat de vergoeding die je betaalt voor het volgen van een pre-masterprogramma niet wordt aangemerkt als collegegeld en niet afhankelijk is van het aantal maanden dat je ingeschreven staat vindt er géén (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vergoeding die je betaalt voor het volgen van een pre-masterprogramma bij tussentijdse uitschrijving.

De duur

De maximumtermijn waarbinnen het programma moet zijn afgerond is twee jaar. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk!

Vragen

Vragen over de (voorselectie van) pre-masterprogramma's kun je mailen naar premasterstudent@law.eur.nl. Of je kan bellen naar 010 408 1858.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen