Specialisatieprogramma's

Erasmus School of Law biedt verschillende specialisatieprogramma's en opleidingen aan. Hieronder treft u een overzicht van de huidige programma's.

Mastercourse Aansprakelijkheid & Verzekering

Wilt u uw kennis met betrekking tot het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verbreden? Wij willen onze kennis op dat gebied met u delen. De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is een verdiepende opleiding voor professionals in de schade- en verzekeringsbranche die hun kennis op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht willen verbreden en verdiepen.

Meer informatie.

Specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers'

De specialisatieopleiding voor advocaten ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’ is in 2015 van start gegaan. De opleiding is geïnitieerd door de Stichting LANGZS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De specialisatieopleiding is bedoeld voor advocaten werkzaam in het privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven (ernstige gewelds- en zedenmisdrijven) bijstaan. Namens ESL is prof. mr. Siewert Lindenbergh betrokken bij dit programma. 

Meer informatie over de Specialisatieopleiding 'Bijstand aan EGZ-slachtoffers'

  Specialisatieprogramma voor afgestudeerde juristen van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba

  Vanwege de goede samenwerking tussen Erasmus School of Law en de juridische faculteiten van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba is onze faculteit op 1 september 1998 met een specialisatieprogramma voor aan deze universiteiten afgestudeerde juristen gestart. Aan deze juristen wordt hierdoor de mogelijkheid geboden om in een verkort programma binnen één jaar de master Rechtsgeleerdheid te behalen.

  Programma

  Het specialisatieprogramma is opengesteld voor afgestudeerde juristen van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba. Zij dienen te beschikken over een juridische bachelor én een juridische master dan wel een doctoraal in het recht van een van beide universiteiten.

  Het programma omvat het bachelorvak Europees recht (7,5 EC) (tenzij voor dit vak een vrijstelling kan worden verkregen ingeval een vergelijkbaar vak onderdeel uitmaakte van de behaalde bachelor. Dit is ter beoordeling van de examencommissie Erasmus School of Law) én minimaal 30 EC van een van de volgende varianten van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid:

  • Privaatrecht
  • Strafrecht
  • Staats- en bestuursrecht
  • International and European Public Law

  Uiteraard bestaat de mogelijkheid om extra mastervakken te volgen. Behaalde extra vakken worden vermeld op de cijferlijst, behorend bij de masterbul. Na het afronden van het gehele specialisatieprogramma, inclusief het vak Europees, kan de masterbul worden aangevraagd.

  Het is niet mogelijk om het onderwijs op afstand te volgen of om tentamens af te leggen in Curaçao en Aruba. Het programma moet in zijn geheel in Nederland aan Erasmus School of Law worden gevolgd.

  Naar het oordeel van Erasmus School of Law sluit dit specialisatieprogramma aan bij de benoembaarheidsvereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht in Nederland. Afgifte van een civiel effect-verklaring vindt plaats na een positieve toetsing van het gehele portfolio van de betrokken student.

  Indien u nog niet bent afgestudeerd in Curaçao of Aruba, maar overweegt om uw studie te vervolgen aan Erasmus School of Law dan adviseren wij u om contact op te nemen met mevrouw Christien Dubbeldam, een van de studieadviseurs van Erasmus School of Law (studieadvies@law.eur.nl).

  Variant Privaatrecht van de master Rechtsgeleerdheid

  In het specialisatieprogramma bestaat de variant privaatrecht uit de vakken:

  • Perspectieven op privaatrecht (10 EC), blok 2
  • Nationaal en internationaal procederen (10 EC), blok 3
  • Familie(vermogens)recht (5 EC), blok 4
  • Geschiedenis van het privaatrecht (5 EC) , blok 4

  Totaal 30 EC

  Variant Strafrecht van de master Rechtsgeleerdheid

  In het specialisatieprogramma bestaat de variant strafrecht uit de vakken:         

  • Een van de volgende twee vakken: ·
  • Verdiepend materieel strafrecht (5 EC), blok 2
  • Verdiepend formeel strafrecht (5 EC), blok 2
  • Theorie en geschiedenis van het hedendaagse strafrecht (5 EC), blok 2
  • Sanctierecht (10 EC), blok 3
  • Een van de volgende twee vakken:
  • Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk (5 EC), blok 4
  • Forensische psychiatrie (5 EC), blok 4
  • Internationaal en Europees strafrecht (5 EC), blok 5

  Totaal 30 EC

  Variant Staats- en bestuursrecht van de master Rechtsgeleerdheid

  In het specialisatieprogramma bestaat de variant staats- en bestuursrecht uit de vakken:         

  • Rechten van de mens en grondrechten (5 EC), blok 2
  • Geschiedenis van het Staatsrecht (5 EC), blok 2
  • Overheidsorganisatierecht (5 EC), blok 3
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (5 EC), blok 3
  • Een gebonden keuzevak van de variant Staats- en bestuursrecht (5 EC), blok 4
  • Bestuursrechtelijke reflectie (5 EC), blok 5

  Totaal 30 EC

  Variant International and European Public Law (Engelstalig) van de master Rechtsgeleerdheid

  In het specialisatieprogramma wordt binnen de de variant International and European Public Law gekozen voor een specialisatie: European law of International law. De variant bestaat uit de uit de vakken:

  • Globalization and Multidimensional Legal Orders (10 EC), blok 2
  • Specialization European Union Law:
  • Foundations of European Economic Integration (10 EC), blok 3
  • Restricted elective EU law (5 EC), blok 4
  • Specialization International Law:
  • Foundations of Global Governance (10 EC), blok 3                      
  • Restricted elective International Law (5 EC), blok 4
  • Multidisciplinary perspectives on Multidimensional Legal Orders (5 EC), blok 5

  Totaal 30 EC

  Aanmelding en inschrijving

  Toelatingseisen

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid en Master Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao of de Universiteit van Aruba
  • Doctoraal Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao of de Universiteit van Aruba

  U kunt zich hier inschrijven

  Instroommoment

  U kunt uitsluitend per 1 september instromen in de masteropleiding. Tussentijdse instroom is niet mogelijk.  

  Meer informatie

  • Voor informatie over de inschrijfprocedure kunt contact opnemen met de heer Eddie van Roon, instroomcoördinator van Erasmus School of Law, masterinstroom@law.eur.nl
  • Voor inlichtingen omtrent de inhoud van dit programma kunt u contact opnemen met de opnemen met mevrouw Christien Dubbeldam, studieadviseur van Erasmus School of Law, via studieadvies@law.eur.nl.

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen