Emeriti

 • Prof. mr. dr. J.E.M. Akveld

  Vakgebied: Ondernemings-recht in de gezondheidszorg

 • Prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk

  Vakgebied: Belastingrecht

 • Prof. Beckman

  Prof. mr. dr. H. Beckman

  Vakgebied: Jaarrekeningenrecht

 • Prof. Buningh

  Prof. dr. C.A. Buningh

  Vakgebied: Bedrijfseconomie / met name financieel beleid

 • Prof. dr. Henk van de Bunt

  Vakgebied: Criminologie

 • Prof. De Doelder

  Prof. mr. H. de Doelder

  Vakgebied: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Prof. van Dunné

  Prof. mr. J.M. van Dunné

  Vakgebied: Burgerlijk- Handels- en Burgerlijk procesrecht, Contract and Tort Law, Jurisprudence

  Curriculum Vitae

 • Prof. Foque

  Prof. dr. R.M.G.E. Foqué

  Vakgebied: Rechtsfilosofie en Rechtstheorie

 • Prof. mr. C. Gutter

  Prof. mr. C. Gutter

  Vakgebied: Strafrecht / Strafprocesrecht

 • Prof. Haak

  Prof. mr. K.F. Haak

  Vakgebied: Burgerlijk-, handels- en burgerlijkprocesrecht

 • Prof. Huls

  Prof.mr. N.J.H. Huls

  Vakgebied: Rechtssociologie (Sociology of Law)

 • Prof. Ko Swan Sik

  Prof. dr. Ko Swan Sik

  Vakgebied: Internationaal publiekrecht

 • Professor Kogels

  Prof.dr. H.A. Kogels

  Vakgebied: Belastingrecht

 • Prof. mr. B.H. ter Kuile

  Vakgebied: Europees Institutioneel Recht

 • Prof. Mentink

  Prof. mr. dr. D. Mentink

  Vakgebied: Staatsrecht

 • Prof. De Mulder

  Prof. mr. R.V. De Mulder MBA

  Vakgebied: Informatica en Recht

 • Prof. Ogus

  Prof. A.I. Ogus

  Vakgebied: Fundamentals of Private Law

 • Professor G. Overkleeft Verburg

  Prof. mr. G. Overkleeft Verburg

  Vakgebied: Publiekrecht

 • Professor A.E. Örücü

  Prof. dr. A.E. Örücü

  Vakgebied: Rechtsvergelijking

 • Professor  L.J.J. Rogier

  Prof. mr. L.J.J. Rogier

  Vakgebied: Staats- en Bestuursrecht. 

 • Professor J.H Wansink

  Prof. mr. J.H Wansink

  Vakgebied: Verzekeringsrecht

 • Professor L.C. Winkel

  Prof. mr. L.C. Winkel

  Vakgebied: History of Law

 • Professor A.C. Zijderveld

  Prof. dr. A.C. Zijderveld

  Vakgebied: Cultuursociologie

 • Professor J.W. de Zwaan

  Prof. dr. J.W. de Zwaan

  Vakgebied: Recht van de Europese Unie