Emeriti

 • Prof. mr. dr. J.E.M. Akveld (Hans)

  Vakgebied: Ondernemings-recht in de gezondheidszorg

 • Prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk (Henk)

  Vakgebied: Belastingrecht

 • Prof. mr. dr. H. Beckman (Hans)

  Vakgebied:
  Jaarrekeningenrecht

 • Prof. dr. C.A. Buningh (Kees)

  Vakgebied: Bedrijfseconomie / met name financieel beleid

 • Prof. mr. H. de Doelder (Hans)

  Vakgebied: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Prof. mr. J.M. van Dunné (Jan)

  Vakgebied: Burgerlijk- Handels- en Burgerlijk procesrecht, Contract and Tort Law, Jurisprudence

  Curriculum Vitae

 • Prof. dr. R.M.G.E. Foqué (René)

  Vakgebied: Rechtsfilosofie en Rechtstheorie

 • Prof. mr. C. Gutter (Cor)

  Vakgebied: Strafrecht/ Strafprocesrecht

 • Prof. mr. K.F. Haak (Krijn)

  Vakgebied: Burgerlijk-, handels- en burgerlijkprocesrecht

 • Prof.mr. N.J.H. Huls (Nick)

  Vakgebied: Rechtssociologie (Sociology of Law)

 • Prof. dr. Ko Swan Sik

  Vakgebied: Internationaal publiekrecht

 • Prof.dr. H.A. Kogels (Han)

  Vakgebied: Belastingrecht

 • Prof. mr. B.H. ter Kuile

  Vakgebied: Europees Institutioneel Recht

 • Prof. mr. dr. D. Mentink (Dick)

  Vakgebied: Staatsrecht

 • Prof. mr. R.V. De Mulder MBA (Richard)

  Vakgebied: Informatica en Recht

 • Prof. A.I. Ogus (Anthony)

  Vakgebied: Fundamentals of Private Law

 • Prof. mr. G. Overkleeft Verburg

  Vakgebied: Publiekrecht

 • Prof. dr. A.E. Örücü (Esin)

  Vakgebied: Rechtsvergelijking

 • Prof. mr. L.J.J. Rogier (Lodewijk) 

  Vakgebied: 
  Staats- en Bestuursrecht. 

 • Prof. dr. P.C. Spierenburg (Pieter)

  Vakgebied: Historische criminologie

 • Prof. mr. J.H Wansink (Han)

  Vakgebied: Verzekeringsrecht

 • Prof. mr. L.C. Winkel (Laurens)

  Vakgebied: History of Law

 • Prof. dr. A.C. Zijderveld (Anton)

  Vakgebied: Cultuursociologie

 • Prof. dr. J.W. de Zwaan (Jaap)

  Vakgebied: Recht van de Europese Unie