Publicaties

International Center for Financial law & Governance
Symposia ICFG

Het ICFG heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, studenten en professionals bijeen te brengen. Samen komen de onderzoekers tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van financieel recht en governance. Een groot aantal van de reeds uitgevoerde onderzoeken door aan het ICFG verbonden fellows zijn gepubliceerd in de ICFG-reeks uitgegeven bij Boomjuridisch.  

Bekijk voor meer informatie de website van Boomjuridisch

Onderzoek Duties en Responsibilities of the Nomination Committee 

Het ICFG heeft in samenwerking met Spencer Stuart onderzoek verricht naar de Duties and Responsibilities of the Nomination Committee. De studie concentreerde zich rondom drie thema’s, te weten i) Duties and Responsibilities of the Nomination Committee, ii) Successieplanning & Talent Review en iii) Diversiteit & Inclusie. 

De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de negende publicatie in de ICFG-reeks, uitgegeven door Boom Juridisch in Den Haag. Klik hier voor meer informatie. 

Naleving Code Pensioenfondsen: rapportage, diversiteit en toekomst 

Het ICFG heeft een onderzoek naar de naleving van de Code Pensioenfondsen over boekjaar 2017 afgerond voor de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Rapportage, diversiteit en de toekomst van de Code zijn onderzocht. 

Governance in beweging 

In 2018 heeft het ICFG het rapport “Governance in beweging- De intern toezichthouder in de semipublieke sector” gepubliceerd! Het onderzoek is verricht door onderzoekers van de Erasmus School of Law. 

Inzicht in de Code Pensioenfondsen  

In 2018 heeft het ICFG het rapport “Inzicht in de Code Pensioenfondsen- Naleving boekjaar 2016” gepubliceerd! Het onderzoek is verricht door onderzoekers van de Erasmus School of Law. 

Intern Toezicht in de Pensioensector 

In 2017 heeft het ICFG het rapport “Intern Toezicht in de Pensioensector – Regelgeving en Praktijk in Transitie” gepubliceerd! Het onderzoek is verricht door onderzoekers van de Erasmus School of Law. 

Accountantstoezicht, Rechtsbescherming en de Ontwikkelingen van Beroepsnormen 

In dit boek staat de toekomst van het accountantstoezicht, rechtsbescherming en ontwikkeling van beroepsnormen centraal. Dit boek bouwt daarmee voort op deel 1 van de ICFG reeks. 

Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector 

Het ICFG heeft de diversiteit en het intern toezicht in de pensioensector onderzocht. Het onderzoek toont dat vrouwen relatief ondervertegenwoordigd zijn in de pensioensector. 

Vier jaar Code Banken 

Dit boek presenteert de resultaten van het onderzoek “Vier jaar Coe Banken: ontwikkelingen in regelgeving en praktijk”. Het onderzoek omvat een studie naar de aard en werking van de initiatieven die zijn genomen door de bancaire sector, overheid en financiële toezichthouders. 

Bouwen aan vertrouwen 

Dit boek bevat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen