Promotie A.M. (Angelique) Fredriksz

Giving Voice To Silent Narratives. Indo-Dutch speaking after their repatriation from the Dutch East Indies to the Netherlands
Promotor

Prof.dr. dr. S.J. Magala

Promotor

Prof.dr. dr. L.C.P.M. Meijs

Co-promotor

Dr. M.J. Flory

Datum
vrijdag 16 sep 2022, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 16 September 2022 verdedigt A.M. Fredriksz haar proefschrift, getiteld: ‘Giving Voice To Silent Narratives. Indo-Dutch speaking after their repatriation from the Dutch East Indies to the Netherlands’.

Proefschrift in het kort:

Deze studie is een kwalitatief, narratief onderzoek naar existentiële verhalen van Indische Nederlanders. De historische gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hebben honderdduizenden van hen ertoe genoopt naar Nederland te komen, een land waarmee ze banden hadden, maar vaak nog nooit waren geweest. De decennia erna verliep hun relatie met de Nederlandse overheid moeizaam. Er waren verschillende emotioneel beladen kwesties die voor Indische Nederlanders wezenlijk waren om zich aanvaard, begrepen en gewaardeerd te voelen door hun nieuwe vaderland. De aanpak van de Nederlandse overheid was hierbij echter vaak louter rationeel, met weinig medemenselijkheid of fundamenteel begrijpen van deze groep in de samenleving. 

Gesproken is met 21 Indische Nederlanders over hun ervaringen en belevingen bij hun aankomst in Nederland in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor is een model ontwikkeld; het Innerview-Model. Dat model is erop gericht een diepte-interview vanuit het hart te voeren, waarbij de luisteraar tracht zich zoveel mogelijk in te leven in de emotionele vervoering van de verteller. Op die manier kunnen de verhalen die tijdens het onderzoek naar boven kwamen, de diepste zijns-laag aanraken van de ervaring van de respondenten.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen