Medewerker achter zijn bureau aan het werk op de computer.

Digitale toeganke­lijkheid

Wij vinden het als universiteit belangrijk dat onze website toeganke­lijk is voor iedereen. Ook voor bezoekers met een functie­beperking. Daarom willen we met EUR.nl en MyEUR.nl voldoen aan de WCAG, een internationale standaard voor digitale toeganke­lijkheid. Zo'n 4 miljoen Nederlanders hebben een functiebeperking die invloed heeft op de manier waarop zij het internet gebruiken. Denk aan mensen die blind of slechtziend zijn, of geen muis kunnen gebruiken. Tegenwoordig zijn mobiele telefoons, computers en het internet geen luxe meer, maar noodzaak om zelfstandig mee te doen in de maatschappij. Daarom willen we als universiteit online toegankelijk zijn voor iedereen.

Student zit in Polak Building met laptop op schoot te werken.

Hoe toegankelijk is onze website?

Om ervoor te zorgen dat onze website zo toeganke­lijk moge­lijk is, onderzoeken de specialisten van het bedrijfs Swink onze website om de paar jaar. Het meest recente onderzoeksverslag is via de knop hieronder te vinden.

Het rapport van 14 april 2023

Status toegankelijkheid EUR.nl

Onze website zit op niveau B op een schaal van A t/m E. De status van onze website is daarmee: voldoet gedeeltelijk. Erasmus Universiteit Rotterdam is wettelijk verplicht om de website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onze maatregelen

Erasmus Universiteit Rotterdam neemt de volgende maatregelen om de digitale toeganke­lijkheid van EUR.nl te vergroten:

  • Het onderhoud van onze website wordt uitgevoerd door experts met ervaring op het gebied van digitale toeganke­lijkheid.
  • Periodiek worden automatische scans uitgevoerd en elke 2 jaar wordt er een handmatig onderzoek uitgevoerd door een externe partij.
  • Onze webredacteuren worden getraind op kennis van digitale toeganke­lijkheid en het schrijven en aanbieden van toeganke­lijke content.

Verminderd toegankelijk

De volgende componenten op onze website zijn momenteel nog niet of verminderd toeganke­lijk:

  • PDF-documenten
  • Video’s
  • Enkele formuliercomponenten

Wij doen onze uiterste best om deze problemen zo spoedig moge­lijk op te lossen.

Problemen

Kom je een probleem tegen met de toeganke­lijkheid van onze website? Stuur ons een mail op naar marketingsystems@eur.nl. We horen daarbij graag op welke pagina het probleem zich voordoet. Waar moge­lijk zoeken we een passende oplossing.

Meer weten over accessibility

Op de website van de overheid (DigiToegankelijk) vind je meer informatie over digitale toeganke­lijkheid.

Medewerker zit buiten en kijkt op zijn smarthpone.
Alexander Santos Lima

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen