Keuzevakken

Studenten lopen door de hal van het Sanders gebouw

­­­Als student kun je naast het aanbod van je eigen opleiding ook keuzevakken volgen bij andere opleidingen en universiteiten. Voor keuzevakken binnen en buiten de Erasmus Universiteit hoef je vaak binnen Nederland geen extra collegegeld te betalen.

 1. Ga na welke eisen je eigen opleiding stelt om een vrij keuzevak op te nemen in je examenprogramma. Het kan gaan om het niveau van het vak of het aantal studiepunten. Je kunt je studieadviseur vragen om advies.
 2. Oriënteer je op de mogelijkheden binnen de EUR. Kijk hiervoor op de facultaire websites (zie links aan de linkerkant). Het komt voor dat er eisen worden gesteld aan je voorkennis of dat het aantal plaatsen voor keuzevakstudenten beperkt is.
 3. Wanneer je je keuze hebt gemaakt, vraag dan toestemming aan de examencommissie van je eigen opleiding. Je hebt die toestemming nodig om het vak in je examenprogramma op te nemen.
 4. Meld je bij de opleiding die jouw keuzevak verzorgt. Hoe de aanmelding verloopt, verschilt per opleiding. Zie hiervoor de facultaire websites (zie links in het linkermenu).

 1. Ga na of welke eisen je eigen opleiding stelt om een vrij keuzevak op te nemen in je examenprogramma. Het kan gaan om het niveau van het vak of het aantal studiepunten. Je kunt je studieadviseur vragen om advies.
 2. Raadpleeg de website van die universiteit over de inschrijfprocedure.
 3. Wanneer je je keuze hebt gemaakt en hebt gecontroleerd bij de andere universiteit of het mogelijk is om dat vak te volgen als keuzevak, vraag dan toestemming aan de examencommissie van je eigen opleiding. Je hebt die toestemming nodig om het vak in je examenprogramma op te nemen.

Meld je aan bij de andere universiteit volgens hun inschrijfprocedure. Je hebt daarvoor een bewijs betaald collegegeld van de EUR voor nodig.

 1. Oriënteer je op het aanbod via de facultaire websites (zie de links in het menu hiernaast).
 2. Bij sommige faculteiten heb je documenten (bijv. toestemming examencommissie en/of een cijferlijst) nodig om je aan te kunnen melden voor de keuzevakken. Welke documenten je nodig hebt vind je op de facultaire website (zie de links in het menu hiernaast).
 3. Meld je aan in Studielink voor de keuzevakopleiding van de faculteit waarbij je de keuzevakken wilt volgen. Zoek hiervoor in Studielink op ‘keuzevakken’. 
 4. Zodra je in Studielink je verzoek tot inschrijving hebt afgerond, ontvang je binnen 24 uur via de mail je ERNA account.
 5. Daarna ga je naar OSIRIS student via http://sis.eur.nl/student en log je in met je ERNA account.
 6. Vervolgens klik je op de button ‘Zaak’ en daarna ‘Start een nieuwe zaak’. Je kiest de zaak ‘Keuzevak(ken) aanvragen als niet EUR student’.
 7. In de zaak selecteer je de vakken die je graag zou willen volgen, voeg je eventuele bijlages toe, en dien je het verzoek definitief in.
 8. Na het indienen van de zaak wordt je verzoek beoordeeld door de faculteit. Let er op dat je alle stappen doorloopt, anders kan je verzoek niet in behandeling worden genomen.
 9. Regel in de tussentijd je Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) van je eigen universiteit. Indien beide onderwijsinstellingen die optie ondersteunen, kun je het BBC aanvragen via Studielink. Als dat nog niet mogelijk is vraag je het BBC aan bij de studentenadministratie van je eigen onderwijsinstelling. Zij sturen dit digitaal naar onze studentenadministratie. Je wordt dan vrijgesteld van de betaling van collegegeld. (Let op: sta je ingeschreven als masterstudent aan een bekostigde opleiding aan een andere instelling, en wil je bij ons een bachelor-keuzevak volgen, dan is daarvoor een bachelor-inschrijving nodig waar je het instellingstarief voor betaalt (je hebt immers al een bachelor-graad behaald). Hieraan zijn doorgaans hoge kosten verbonden.
 10. Upload je pasfoto via de link die je per mail hebt ontvangen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen