Keuzevakken

­­­Als student kun je naast het aanbod van je eigen opleiding ook keuzevakken volgen bij andere opleidingen en universiteiten. Voor keuzevakken binnen en buiten de Erasmus Universiteit hoef je vaak binnen Nederland geen extra collegegeld te betalen.

  1. Ga na welke eisen je eigen opleiding stelt om een vrij keuzevak op te nemen in je examenprogramma. Het kan gaan om het niveau van het vak of het aantal studiepunten. Je kunt je studieadviseur vragen om advies.
  2. Oriënteer je op de mogelijkheden binnen de EUR. Kijk hiervoor op de facultaire websites (zie links aan de linkerkant). Het komt voor dat er eisen worden gesteld aan je voorkennis of dat het aantal plaatsen voor keuzevakstudenten beperkt is.
  3. Wanneer je je keuze hebt gemaakt, vraag dan toestemming aan de examencommissie van je eigen opleiding. Je hebt die toestemming nodig om het vak in je examenprogramma op te nemen.
  4. Meld je bij de opleiding die jouw keuzevak verzorgt. Hoe de aanmelding verloopt, verschilt per opleiding. Zie hiervoor de facultaire websites (zie links in het linkermenu).
  1. Ga na of welke eisen je eigen opleiding stelt om een vrij keuzevak op te nemen in je examenprogramma. Het kan gaan om het niveau van het vak of het aantal studiepunten. Je kunt je studieadviseur vragen om advies.
  2. Raadpleeg de website van die universiteit over de inschrijfprocedure.
  3. Wanneer je je keuze hebt gemaakt en hebt gecontroleerd bij de andere universiteit of het mogelijk is om dat vak te volgen als keuzevak, vraag dan toestemming aan de examencommissie van je eigen opleiding. Je hebt die toestemming nodig om het vak in je examenprogramma op te nemen.

  Meld je aan bij de andere universiteit volgens hun inschrijfprocedure. Je hebt daarvoor een bewijs betaald collegegeld van de EUR voor nodig.

  1. Oriënteer je op het aanbod via de facultaire websites (zie de links in het menu hiernaast).
  2. Vraag toestemming aan de Examencommissie van je eigen opleiding. Je hebt die toestemming nodig om het vak in je examenprogramma op te nemen.
  3. Meld je bij de opleiding die jouw keuzevak verzorgt. Hoe de aanmelding verloopt, verschilt per opleiding. Zie hiervoor de facultaire websites (zie links).
  4. Je moet een Bewijs betaald collegegeld van je eigen universiteit en een schriftelijke verklaring van de examencommissie van je eigen opleiding overleggen waaruit blijkt dat het vak of het geheel aan vakken deel uitmaakt van je examenprogramma of studieplan. Je wordt dan vrijgesteld van de betaling van collegegeld. Let op: sta je ingeschreven als masterstudent aan een bekostigde opleiding aan een andere instelling, en wil je bij ons een bachelor-keuzevak volgen, dan is daarvoor een bachelor-inschrijving nodig waar je het instellingstarief voor betaalt (je hebt immers al een bachelor-graad behaald). Hieraan zijn doorgaans hoge kosten verbonden.