Promotie A. (Andrea) Gini

Promotor

Prof.dr. H.J. de Koning

Co-promotor

Dr. I. Lansdorp-Vogelaar

Datum
vrijdag 3 jul 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 3 juli 2020 verdedigt A. Gini zijn proefschrift, getiteld: ‘Microsimulation Models to Inform Colorectal Cancer Screening Decisions: From validated tools to tailoring recommendations’.

Darmkanker is een groot gezondheidsprobleem. Wereldwijd zijn er elk jaar ongeveer 1,8 miljoen nieuwe gevallen en 881.000 sterfgevallen. De belangrijkste risicofactoren voor darmkanker zijn onvoldoende lichamelijke activiteit, roken, obesitas, diabetes, het eten van rood vlees, het eten van verwerkt vlees en alcoholgebruik. Deze factoren zijn gerelateerd aan een Westerse voeding/leefstijl en komen vaker voor in ontwikkelde landen. De incidentie van darmkanker stijgt ook met de leeftijd, met name boven de leeftijd van 50 jaar. Op jonge leeftijd is darmkanker zeer zeldzaam en wordt het voornamelijk veroorzaakt door specifieke erfelijke aandoeningen zoals familiale adenomateuze polyposis en erfelijke non-polyposis darmkanker (Lynch syndroom). Bovendien hebben recente studies aangetoond dat personen met Cystic Fibrosis (CF) en overlevenden van kinderkanker (“Childhood Cancer Surivors”, CCS) een hoog risico lopen om darmkanker op jonge leeftijd (<50 jaar) te ontwikkelen.

De incidentie en sterfte aan darmkanker kan worden verminderd door middel van darmkanker screening. Hoewel darmkanker screening door verschillende gezondheidsorganisaties wereldwijd wordt aanbevolen, wordt het niet in alle landen op dezelfde wijze geïmplementeerd. Darmkanker screening kan op populatieniveau op twee manieren worden georganiseerd: via opportunistische screening of via georganiseerde screening. In Europa wordt screening veelal georganiseerd aangeboden, maar verschillen de programma’s  wat betreft doelgroep, screeninginterval en primaire test. In de VS is screening daarentegen vooral opportunistisch en individuen kunnen zelf hun screeningstest van voorkeur kiezen. Verschillende landen hebben te maken met organisatorische en financiële belemmeringen die de implementatie van hun darmkanker screeningprogramma en de gunstige effecten beperken. Besluitvorming op het gebied van darmkanker screening is complex, omdat veel factoren de effectiviteit van een screeningprogramma kunnen beïnvloeden. Het gebruik van microsimulatiemodellen kan nuttig zijn voor het kwantificeren van toekomstige resultaten en kosten van screening, de allocatie van schaarse middelen, en het identificeren van optimaal beleid om darmkanker incidentie en sterfte te verminderen. Veel van de huidige modellen zijn alleen toegankelijk voor onderzoekers, wat de mogelijkheid van beleidsmakers beperkt om modellen te gebruiken voor het maken van beslissingen.

Het eerste deel van dit proefschrift bestaat uit vier studies die de stappen beschrijven die nodig zijn om de structuur van een microsimulatiemodel te standaardiseren en het beschikbaar te maken als een online, open en gebruiksvriendelijke modelapplicatie (voor Europese beleidsmakers). Deze stappen omvatten: i) het beoordelen van de effectiviteit van darmkanker screening in verschillende settings; ii) het valideren van de modelstructuur en de bijbehorende aannames; en iii) het bouwen van een online gebruikersvriendelijk platform waarmee gebruikers eenvoudig land-specifieke gegevens kunnen uploaden, het model kunnen aanpassen en toekomstige resultaten van darmkanker screening voor hun landen kunnen simuleren.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen