Promotie B.A. (Benjamin) Korman

Op donderdag 18 maart 2021 verdedigt B.A. Korman zijn proefschrift, getiteld: ‘Leader-Subordinate Relations: The Good, the Bad and the Paradoxical’.
Promotor
Prof.dr. S. R. Giessner
Promotor
Prof.dr. C. Tröster
Begindatum

donderdag 18 mrt 2021, 10:30

Einddatum

donderdag 18 mrt 2021, 12:00

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein

Op donderdag 18 maart 2021 verdedigt B.A. Korman zijn proefschrift, getiteld: ‘Leader-Subordinate Relations: The Good, the Bad and the Paradoxical’.

Dit proefschrift vergroot ons inzicht in de relaties tussen leidinggevenden en ondergeschikten en de diverse emotionele en gedragsmatige resultaten die ze kunnen voortbrengen. In hoofdstuk 2 onderzoeken we of gunstige opwaartse sociale vergelijkingen en ongunstige neerwaartse sociale vergelijkingen met betrekking tot de behandeling door leidinggevenden (met name destructief leiderschap) bij ondergeschikten het verlangen kunnen wekken om zich terug te trekken uit hun organisatie. Onze bevindingen laten zien dat medewerkers die vinden dat zijzelf meer, of minder, aan destructief leiderschap worden blootgesteld ten opzichte van hun collega’s, zich soms zorgen maken dat ze door hun collega’s sociaal worden buitengesloten. Deze zorgen over sociale uitsluiting leiden tot gevoelens van schaamte, die op hun beurt de intenties van de medewerkers om elders werk te zoeken, doen toenemen. In hoofdstuk 3 onderzoeken we of neerwaartse sociale vergelijkingen met betrekking tot de behandeling door leidinggevenden ertoe kunnen leiden dat medewerkers hun collega’s tegelijkertijd helpen en hinderen. Onze resultaten tonen aan dat medewerkers die vinden dat zijzelf een betere relatie met hun leidinggevende hebben dan hun collega’s, authentieke en arrogante trots ervaren. Terwijl authentieke trots naar voren komt als 316 motivatie voor prosociaal gedrag tegenover collega’s, blijkt arrogante trots een motivatie te zijn voor de sociale ondermijning van collega’s. Paradoxaal genoeg blijken deze motivaties in combinatie met elkaar voor te komen. In hoofdstuk 4 onderzoeken we op welke manier de reactie van collega’s die het slachtoffer zijn van een negatieve behandeling door een destructieve leidinggevende, de emotionele en gedragsmatige reacties van toeschouwers van het destructieve incident kunnen beïnvloeden. Onze resultaten laten zien dat medewerkers die slachtoffer zijn en voor zichzelf opkomen tegenover een destructieve leidinggevende, medewerkers verheffen die toeschouwer zijn van het conflict; dat wil zeggen dat de medewerkers die slachtoffer zijn de toeschouwers inspireren om deugdzamer te zijn. Door hun gevoel van verheffing worden toeschouwers vervolgens gemotiveerd om prosociaal te handelen, waarbij ze zowel de medewerker die slachtoffer was als de destructieve leidinggevende helpen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.