Promotie C.L. (Crispijn) van den Brand

Op woensdag 24 maart 2021 verdedigt C.L. van den Brand zijn proefschrift, getiteld: ‘Traumatic Brain Injury; Epidemiology, risk factors and decision making’.
Promotor
Prof.dr. M.G.M. Hunink
Co-promotor
Dr. K. Jellema
Begindatum

woensdag 24 mrt 2021, 15:30

Einddatum

woensdag 24 mrt 2021, 17:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op woensdag 24 maart 2021 verdedigt C.L. van den Brand zijn proefschrift, getiteld: ‘Traumatic Brain Injury; Epidemiology, risk factors and decision making’.

Jaarlijks lopen miljoenen mensen blijvende schade op, of overlijden, aan de gevolgen van hoofd-hersenletsel. Dit aantal neemt wereldwijd, ook in Nederland, toe.  

In het eerste deel van het proefschrift hebben we gekeken naar epidemiologische trends in hoofd-hersenletsel gedurende een periode van 15 jaar in Nederland. We zagen dat het aantal SEH (spoedeisende hulp)-bezoeken en ziekenhuis opnames met respectievelijk 75% en 95% toenam. Opvallend is de verschuiving in leeftijdsgroepen. Het aantal 65-plussers dat met hersenletsel binnenkwam op de SEH-afdelingen vervijfvoudigde bijna in de onderzochte periode. Tegelijk nam het aantal ‘jongere’ slachtoffers (onder de 65) met hersenletsel af. Uitgedrukt in sterfgevallen: aan het begin van de studieperiode was 34% van de door hersenletsel overledenen 65 jaar of ouder, 15 jaar later was dit opgelopen tot 63%.Dit kan niet uitsluitend verklaard worden door vergrijzing van de bevolking, maar bijvoorbeeld ook door het langer zelfstandig wonen en langer actief blijven van ouderen. 

Uit onderzoek in dit proefschrift blijkt dat we steeds vaker CT-scans maken voor patiënten met hoofdletsel. Uit onderzoek op 10 SEH-afdelingen bij meer dan 5000 patiënten blijkt dat alle veel gebruikte beslisregels voor het selectief maken van CT scans zo hun tekortkomingen te hebben. Daarom is een bestaande beslisregel aangepast aan de huidige, veranderde, populatie van patiënten met hoofd-hersenletsel. 

Ook hebben we onderzocht welke factoren de kans op (ernstig) hoofd hersenletsel vergroten of juist verminderen. Het gebruik van plaatjes aggregatieremmers, medicijnen die vaak worden voorgeschreven bij hart en vaatziekten, vergroot het risico op bloedingen in het hoofd na een ongeval/val. Het lijkt daarom verstandig om bij deze groep patiënten laagdrempelig een CT-scan van het hoofd te maken na een ongeval. In hoeverre een fietshelm beschermt tegen hersenletsel is onderwerp van discussie en was nog niet eerder in Nederland onderzocht. Onze studie laat zien dat het gebruik van een fietshelm het risico op hoofd-hersenletsel aanzienlijk vermindert. De fietshelm biedt vooral bescherming bij eenzijdige ongevallen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.