Promotie E.F.P. (Elleke) Peterse

Op woensdag 20 januari 2021 verdedigt E.F.P. Peterse haar proefschrift, getiteld: ‘Simulating Population-Level Effects of Colorectal Cancer Screening Policies’.
Promotor
Prof.dr. H.J. de Koning
Co-promotor
Dr. I. Lansdorp-Vogelaar
Co-promotor
Dr. R.G.S. Meester
Begindatum

woensdag 20 jan 2021, 11:30

Einddatum

woensdag 20 jan 2021, 13:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op woensdag 20 januari 2021 verdedigt E.F.P. Peterse haar proefschrift, getiteld: ‘Simulating Population-Level Effects of Colorectal Cancer Screening Policies’.

Darmkanker is een van de voornaamste doodsoorzaken aan kanker en vorm een toenemende bedreiging voor de volksgezondheid. Darmkankersterfte kan worden voorkomen door screening, doordat screening goedaardige voorlopers van darmkanker kan opsporen en screening de ziekte in een vroeg stadium kan detecteren. Het doel van dit proefschrift was het schatten van de effecten op populatieniveau van beleidswijzigingen en interventies rondom darmkankerscreening. Onze analyses hadden betrekking op drie verschillende domeinen. Ten eerste hebben we richtlijnen voor darmkankerscreening in de Verenigde Staten geïnformeerd. Doordat de darmkankerincidentie toeneemt in Amerikaanse jongvolwassenen weegt de gezondheidswinst van het starten met screening op leeftijd 45 in plaats van leeftijd 50 op tegen de lasten en de kosten. Daarnaast hoeven darmkankerscreeningsaanbevelingen geen onderscheid te maken op basis van etniciteit en geslacht.  Ten tweede hebben we de kosteneffectiviteit van interventies voor het verhogen van deelname aan darmkankerscreening geëvalueerd. Het opheffen van alle eigen bijdrages voor darmkankerscreening, het per post versturen van een ontlastingstest, en het aanbieden van een bloedtest aan mensen die anders niet deel willen nemen heeft zeer waarschijnlijk een gunstige balans tussen gezondheidswinst en kosten. Ten derde hebben we ons gericht op het detecteren en de vervolgstappen voor Lynch-syndroom patiënten. Het testen op Lynch-syndroom  van darmkankerpatiënten onder leeftijd 70, en, wanneer positief, het testen van familieleden, heeft een gunstige balans tussen gezondheidswinst en kosten.  Vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit is twee jaar het optimale coloscopiesurveillance-interval voor patiënten met Lynch-syndroom, en zou profylactische hysterectomie aan vrouwen tussen de 40 en 80 jaar met Lynch-syndroom aangeboden moeten worden.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.