Promotie E.K.M. (Elke) Tjeertes

Op vrijdag 26 maart 2021 verdedigt E.K.M. Tjeertes haar proefschrift, getiteld: ‘Outliers Matter’.
Promotor
Prof.dr. R.J. Stolker
Co-promotor
Dr. S.E. Hoeks
Co-promotor
Dr. A.G.M. Hoofwijk
Begindatum

vrijdag 26 mrt 2021, 13:00

Einddatum

vrijdag 26 mrt 2021, 14:30

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein

Op vrijdag 26 maart 2021 verdedigt E.K.M. Tjeertes haar proefschrift, getiteld: ‘Outliers Matter’.

Het doel van dit proefschrift is om de uitkomst na niet cardiale chirurgie te evalueren en daarmee "outliers" of ook wel "uitschieters" te identificeren, dat wil zeggen, patienten met risicofactoren naast de conventionele risicofactoren. Outliers  (i.e. patienten met obesitas, ondergwicht, ouderen, kwetsbare ouderen, patienten die complicaties doormaken, of patienten met een lag social economische status worden vergeleken met de "normale" populatie. 

Er  werden de resultaten van studies gepresenteerd waarin we de uitkomst na niet-cardiale chirurgie hebben onderzocht. Daarmee hebben wij hoog-risico patiënten (in dit proefschrift aangeduid als “outliers”), hoogrisico procedures en gedragsrisico’s kunnen identificeren. Hoewel niet elk denkbare “outlier” in de studies van dit proefschrift werd onderzocht, is door ons aangetoond
dat patiënten met extreem hoge of lage BMI-waardes, ouderen en kwetsbare patiënten en sociaaleconomisch achtergestelden een verhoogd risico hebben op postoperatieve morbiditeit en mortaliteit. Het is belangrijk te realiseren dat niet alleen de comorbiditeit van de patiënt en demografie verantwoordelijk zijn voor deze risico’s, maar ook de risico’s verbonden aan de ingreep zelf en eventueel doorgemaakte postoperatieve complicaties. Vanuit dit gezichtspunt zullen we, wanneer “outliers” zich presenteren
voor chirurgie, samen met deze patiënt, de potentiele gezondheidswinst van een operatie nog uitgebreider tegen de mogelijke risico’s moeten afwegen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.