Promotie K. (Katharina) Uhr

Promotor

Prof.dr. J.W.M. Martens

Promotor

Prof.dr. J.A Foekens

Datum
woensdag 8 jan 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 8 januari 2020 verdedigt K. Uhr haar proefschrift, getiteld: ‘Non-Coding RNAs as Biomarkers in Breast Cancer’.

Niet-coderende RNA's zijn potentiële nieuwe biomerkers. Dit proefschrift onderzoekt de klinische en biologische betekenis van verschillende soorten niet-coderende RNA's. Bij borstkanker is er een grote behoefte aan biomerkers omdat therapieresistentie en prognose nog steeds niet goed te voorspellen zijn. Hoewel er voor bepaalde behandelingen bruikbare biomerkers beschikbaar zijn, is dit zeker niet het geval voor de meerderheid van de biologisch-actieve geneesmiddelen. Het bestuderen van borstkankercellijnen als model voor borstkanker maakt grote “screenings” van geneesmiddelen en gelijktijdige analyse van genomische kenmerken mogelijk. De associatie van de gevoeligheid van 36 borstkankercellijnen voor 34 geneesmiddelen met de expressie van 411 microRNA's (miRNA's), een familie van niet-coderende RNA-molekulen, leidde tot de ontdekking dat de hoeveelheid van elf miRNA's gekoppeld was aan de gevoeligheid voor acht van de onderzochte geneesmiddelen. Andere genomische kenmerken (d.w.z. mutaties, genmethylatie en afwijkingen in aantal genkopieën) waren in de cellijnen ook geassocieerd met gevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen. Zo voorspelden defecten in de RB1-signaalroute resistentie tegen het geneesmiddel 17-AAG. Wat betreft primaire borsttumoren en circulaire RNA's (circRNA's), een recent ontdekte familie van niet-coderende RNA's, ontdekten we dat veel meer genen dan verwacht circRNA's genereerden. Na onderzoek naar klinische associaties van niet-coderende RNA-soorten bij gevorderde borstkanker, vonden we dat miRNA hsa-miR-7 voorspellend was voor een slechte respons op de eerstelijnsbehandeling met tamoxifen, terwijl circRNA circCNOT2 gekoppeld was aan korte progressievrije overleving gedurende de behandeling met aromataseremmer. Dit proefschrift toont aan dat circRNA’s eerder regel dan uitzondering zijn en dat specifieke niet-coderende RNA’s informatief (lijken te) zijn voor het te volgen behandelingstraject.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 11.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen