Promotie L. (Lida) Feyz

Promotor

Prof.dr. F. Zijlstra, EMC

Co-promotor

Dr. J. Daemen

Co-promotor

Dr. J. Versmissen

Datum
dinsdag 2 feb 2021, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 2 februari 2021 verdedigt L. Feyz haar proefschrift, getiteld: ‘Advances In the Workup and Treatment for Diseases Associated with Sympathetic Overactivity’.

Sympathische overactiviteit is gedocumenteerd in hypertensie, chronisch hartfalen en hartritmestoornissen, en wordt geassocieerd met cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Om sympathische overactiviteit te moduleren, zijn verschillende farmacologische en niet-farmacologische benaderingen bestudeerd; waarvan renale sympathicus denervatie (RDN) de meest bestudeerde niet-farmacologische benadering is, vooral bij patiënten met hypertensie. De eerste bevindingen toonden aan dat RDN veilig en effectief was bij het verlagen van bloeddruk. De Symplicity-HTN-3 toonde echter geen superioriteit van RDN bij het verlagen van de bloeddruk na 6 maanden. In de jaren die volgden, ontstond een wereldwijd debat over deze behandeling.

Het doel van dit proefschrift was het bestuderen van screening van patiënten die geschikt zouden zijn voor de RDN studies, het belang van therapietrouw aan antihypertensiva te onderzoeken en tenslotte werd het effect van de RDN therapie bestudeerd in hypertensie en in sommige cardiovasculaire ziekten (zoals hartritmestoornissen en chronische hartfalen). We hebben aangetoond dat eenvoudigere diagnostische testen, zoals dried blood spot testing voor antihypertensiva, leiden tot verbetering van therapietrouw en bloeddrukcontrole. Ook social media, zoals het gebruik van Facebook, bleek een krachtig hulpmiddel te zijn bij het bevorderen van patienten inclusies/werving in gerandomiseerde studies. RDN is tot dusver de meest bestudeerde invasieve behandelingsoptie voor hypertensie. Gezien de multifactoriële etiologie van hypertensie en een groot aantal factoren die de bloeddruk beïnvloeden, hebben we in een grote gerandomiseerde studie aangetoond dat RDN een significant bloeddrukverlagend effect heeft. Hoewel dit proof-of-principle-onderzoek heeft bijgedragen aan het leggen van een sterke basis voor het potentieel van RDN, blijft er een aanzienlijk aantal vragen bestaan met betrekking tot technische optimalisatie van de technologie, effectiviteit bij andere cardiovasculaire ziekten die verband houden met sympathische overactiviteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit van de therapie. Ten slotte hebben we het potentieel van nierzenuwstimulatie bestudeerd bij het optimaliseren van het behandelingseffect en het selecteren van potentiële responders op RDN, daarnaast hebben we het effect van RDN beoordeeld bij patiënten met atriumfibrilleren, vasospastische angina of hartfalen. De resultaten van onze onderzoeken kunnen een basis vormen voor nieuwe toekomstige studie ontwerpen, met het oog op verbetering van kwaliteit van leven en verbetering van klinische uitkomsten in patienten met cardiovasculaire ziekten.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen