Promotie M. (Mark) de Mol

Op donderdag 23 januari 2020 verdedigt M. de Mol zijn proefschrift, getiteld: ‘Patient Reported Outcomes in Lung Cancer’.
Promotor
Prof.dr. J.G.J.V. Aerts
Co-promotor
Dr. B.L. den Oudsten
Begindatum

donderdag, 23 jan 2020, 11:30

Einddatum

donderdag, 23 jan 2020, 13:00

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein

Op donderdag 23 januari 2020 verdedigt M. de Mol zijn proefschrift, getiteld: ‘Patient Reported Outcomes in Lung Cancer’.

Patiëntgerapporteerde uitkomsten nemen een steeds prominentere rol in als Uitkomstmaat in onderzoek bij patiënten met longkanker. Dit proefschrift beschrijft een aantal studies met als doel het gebruik van patiëntgerapporteerde uitkomsten zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk te stimuleren. Zo tonen we aan dat de WHOQOL-BREF, een Kwaliteit van Leven vragenlijst, valide en betrouwbaar toegepast kan worden in patiënten met longkanker. In een andere studie worden performance status en depressieve symptomen gerelateerd aan verminderde (Gezondheidsgerelateerde) Kwaliteit van Leven. Behandeling van depressieve symptomen en een afgenomen performance status kan wellicht Kwaliteit van Leven verbeteren. In dit proefschrift wordt ook onderzoek met de CTSQ beschreven. De CTSQ is een vragenlijst die de verwachtingen, gevoelens omtrent bijwerkingen en tevredenheid van patiënten over hun behandeling beschrijft. Er wordt aangetoond dat toepassing van de CTSQ in patiënten met longkanker betrouwbaar en valide is. Het domein dat de gevoelens omtrent bijwerkingen meet bleek het vaakst geassocieerd te zijn met (Gezondheidsgerelateerde) Kwaliteit van Leven. Bovendien lijken patiënten met name last te hebben van laaggradige bijwerkingen. Daarnaast wordt aangetoond dat het domein van de CTSQ dat tevredenheid met behandeling evalueert een sterke relatie heeft met globale Gezondheidsstatus/Kwaliteit van Leven en psychologische gezondheid. Ten slotte wordt ook het nemen van behandelbeslissingen bij patiënten met stadium I of II longkanker onderzocht. Er wordt geobserveerd dat 81% van de patiënten idealiter een behandelbeslissing samen met hun dokter zal willen maken en dat 74% vindt dat ze voldoende betrokken zijn bij dit proces.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 11.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.