Promotie M.M. (Maarten) Brandt

Promotor

Prof.dr. D.J.G.M. Duncker

Co-promotor

Dr. C. Cheng

Datum
woensdag 11 dec 2019, 09:30 - 11:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 11 december 2019 verdedigt M.M. Brandt zijn proefschrift, getiteld: ‘Novel Insights into the Molecular Regulation of Renal and Cardiovascular Homeostasis‘.

Het meten van voorkeuren behoort tot de kern van de economische wetenschap. Als we iemands voorkeuren kennen kunnen we voorspellen wat voor goederen deze persoon wil kopen. Voorkeuren kunnen worden afgeleid uit de keuzes die mensen maken. Dit vereist echter dat mensen kiezen in overeenstemming met hun voorkeuren. Het is mogelijk om dit te testen, maar dat vereist dat alle consumptie die relevant is voor de beslissing wordt geobserveerd, wat vaak niet mogelijk is. Zelfs in laboratoriumexperimenten kan een deel van de relevante consumptie ongeobserveerd blijven, omdat we consumptie buiten het lab niet observeren en dit kan interacteren met keuzes in het lab. In dit proefschrift wordt aangetoond dat, onder omstandigheden waar meestal aan wordt voldaan in experimenten, het desondanks valide is om de hypothese te testen dat mensen kiezen in overeenstemming met hun voorkeuren. Eerdere bevindingen hebben getoond dat keuzes worden beïnvloed door de context waarin beslissingen worden genomen. De risicoaversie gemeten voor winsten reflecteert naar risicozoekende voorkeuren voor verliezen, en sociale keuzes worden beïnvloed door de aardigheid van anderen. In dit proefschrift worden bevindingen gepresenteerd die erop duiden dat reciproke keuzes voortkomen uit reciproke voorkeuren, en er wordt een methode in voorgesteld om met dergelijke veranderende voorkeuren om te gaan. Risicoaversie is een voorkeur tegen het nemen van risico’s. Risicovoorkeuren van een hogere orde, daarentegen, betreffen hoe iemand risico’s wil lopen gegeven dat deze onvermijdbaar zijn, zoals of iemand prefereert risico’s te lopen in een situatie waarin zijn of haar vermogen hoger of lager is. In dit proefschrift worden aanduidingen gepresenteerd dat risicovoorkeuren van een hogere orde afhangen van of uitkomsten worden gepresenteerd als winsten of verliezen.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 09.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen