Promotie P.M. (Petra) Gyöngyi

Promotor

Prof.dr. E. Mak

Promotor

Prof.dr. F. Amtenbrink

Datum
donderdag 12 dec 2019, 09:30 - 11:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 12 december 2019 verdedigt P.M. Gyöngyi haar proefschrift, getiteld: ‘Judicial Reforms in Hungary and Romania: The challenging implementation of EU rule-of-law standards’.

Uitdagingen in Midden- en Oost-Europa (MOE) omtrent de onafhankelijkheid van de rechter en de democratische rechtsstaat roepen op tot een reflectie op de wijze waarop MOE-landen Europese beginselen van de democratische rechtsstaat kunnen integreren in de rechterlijke organisatie binnen hun rechtssystemen. Vanuit een theoretisch oogpunt, roepen deze ontwikkelingen op tot een reflectie op hoe het bestuderen van voorgenoemde gebeurtenissen kan bijdragen aan onze opvatting over het in evenwicht brengen van de beginselen van de democratische rechtsstaat vis-à-vis zogeheten ‘new-public-management’ idealen, die ten grondslag liggen aan zowel het legitiem functioneren van de rechterlijke macht binnen liberale democratieën, als de rol van nationale rechters in hun hoedanigheid als gedecentraliseerde EU rechters die het EU recht effectief toepassen. Dit onderzoek ziet op het beantwoorden van deze vraagstukken middels het uitvoeren van een gedetailleerde, contextueel-vergelijkende analyse betreffende twee MOE-lenden die beiden op hun eigen manier kampen met het waarborgen van algemene rechtsstatelijke idealen.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 09.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen