Promotie Q.P. (Kiki) Janssen

Neoadjuvant Treatment of Pancreatic Cancer
Promotor

Prof. dr. C.H.J. van Eijck

Promotor

Dr. B. Groot Koerkamp

Co-promotor

Dr. L.M.J.W. van Driel

Datum
woensdag 6 jul 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Spatie
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 6 Juli 2022 verdedigt Q.P. Janssen haar proefschrift, getiteld: ‘Neoadjuvant Treatment of Pancreatic Cancer’.

Proefschrift in het kort:

Dit proefschrift laat zien dat een neoadjuvante benadering superieur is aan voorafgaande chirurgie bij patiënten met borderline resectabel pancreaskanker. Voor patiënten met resectabel pancreaskanker moet nog worden bewezen wat de beste behandelingsstrategie is. Bestraling na (m)FOLFIRINOX was geassocieerd met verbeterde radicale en klier-negatieve resectiepercentages, maar een verschil in overleving kon niet worden aangetoond. Toekomstige studies moeten zich richten op het identificeren van wie baat heeft bij lokale therapieën, zowel bestraling als chirurgie. Voor de diagnose van pancreaskanker toonde EUS-geleide biopsie een hoge gevoeligheid voor maligniteiten van 85%, wat essentieel is gezien het toenemende gebruik van neoadjuvante behandeling. Hoewel de gevoeligheid voor maligniteit van een ERCP-geleide brush bij verdenking op pancreaskanker slechts 50% is, kan het verrichten van een brush de noodzaak van een aanvullende endoscopische procedure in de helft van de patiënten voorkomen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen